Kamyon Kabin Süspansiyonunun İncelenmesi Ve Konfor Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-09
Yazarlar
Tuncel, Hasan Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Konfor açısından, ağır ticari bir aracın ana elemanları olan aks, şasi, kabin ve koltuğun doğal frekanslarının birbirleriyle çakışmaması önemli bir ürün geliştirme hedefidir. Bu ana elemanların doğal frekanslarının insan vücudunun duyarlı olduğu 4-8 Hz aralığında olmaması gerekmektedir. Bu tezde Ford Cargo kamyonun kabin konforunun iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle bozuk yüzeyli yollarda ivme datası toplanmış, data incelenerek sistem ana elemanlarının doğal frekansları bulunmuştur. Daha sonra araç sürüş konforunu incelemek ve süspansiyon parametrelerini yeniden bulmak için Matlab modeli kurulmuş, bu modelin doğruluğu toplanan yol datası ile kontrol edilmiştir. Çalışma süresince yukarıda bahsi geçen ana elemanlarda dizayn değişikliğinden kaçınılması ve üretim maliyetlerini arttırmadan konforun iyileştirilmesi dikkate alınmıştır. Bu sebeple şasi ile kabin arasında yer alan süspansiyon elemanları üzerine yoğunlaşılmış ve bu parametre ayarlanarak konforda iyileştirme sağlanmıştır.
One of the main challenges of heavy duty truck comfort optimization is to make sure that natural frequencies of axis, chassis, and cabin and seat subsystems are well-separated. The design objective should also aim that frequencies of these subsystems are not in the range of 4-8 Hz, to which the human body is sensitive. The objective of this thesis is to improve the Ford Cargo Truck cabin. For this purpose, firstly road acceleration data was collected firstly, afterwards this data was analyzed and the natural frequencies of the main system components were calculated. Finally, a Matlab model was built in order to analyze and improve the ride comport, using this model new suspension parameters are calculated. The reliability of the Matlab model was correlated by the road data. It has been avoided to make any changes regarding the design of the above mentioned parts and to improve the driving comfort without increasing production costs. Therefore, the focus of the work has been to improve the cabin suspension elements (suspension springs and shock absorbers) in order to achieve the design objectives.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ağır Ticari Kamyon, Kabin Tasarımı, Sürüş Konforu, Doğal Frekans Analizi, Ağır Ticari Araç Süspansiyon Sistemleri, Heavy Duty Trucks, Cabin Design, Ride Comfort, Natural Frequency Analysis, Truck Suspension Systems
Alıntı