Hegel And Liberalism A Comparison Of Hegel And Rawls' Political Philosophy

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Kökerer, Onur Erdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Hegel's political philosophy with contemporary liberalism. In particular, I make a comparison between Hegel and Rawls who can be considered as the most important liberal philosopher of the twentieth century. I argue that Hegel and Rawls have a number of similarities. With this argument, it is possible to come to an unconventional and interesting interpretation of both Hegel and Rawls.
Hegel'in siyaset felsefesi çeşitli bakış açıları ve siyasal düşünce tarihinde bir takım geleneklerle karşılaştırılmıştır ve değerlendirilmiştir. Bu tezde Hegel'in siyaset felsefesini güncel liberal siyaset felsefesi ile karşılaştırıyorum. Bilhassa, Hegel ve yirminci yüzyılın en önemli liberal filozofu olarak kabul edilen Rawls arasında bir karşılaştırma yapıyorum ve yaptığım bu karşılaştırmada Hegel ve Rawls'un oldukça önemli, bir takım benzerlikleri olduğunu iddia ediyorum. Bu karşılaştırmayla ortaya çıkartılan benzerlikerin Hegel ve Rawls'un alışılmamış ve ilginç yorumlarını ortaya koyduğunu düşünüyorum.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Philosophy, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Liberalism, Rawls, John, Political philosophy, Felsefe, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Liberalizm, Siyaset felsefesi
Alıntı