International symposium on remote sensing in meteorology: METEO IRS 2021, 1-3 December 2021, İstanbul/TÜRKİYE

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-11-28
Yazarlar
International symposium on remote sensing in meteorology (2022: İstanbul)
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
ITU Press
Özet
In today's world, remote sensing is an important tool used in many fields. Atmospheric Sciences is the main field in which remote sensing is used 24/7 operationally. This technology makes important contributions to detect, understand and solve meteorological, climatological, hydrological problems and to detect and track ordinary or extreme weather events. In addition, remote sensing has undeniable contributions to forecasters and decision makers in terms of very short-term weather forecasting and early warning. Considering that our country's studies on Meteorological Remote Sensing are not sufficient in number and level, it is aimed to increase the studies on this subject throughout the country with the International Symposium on Remote Sensing in Meteorology - METEO IRS 2021. The interest shown in the first METEO IRS, with a total of 9 invited speakers from the United States, Finland, Italy and Turkey, is encouraging. I would like to express my gratitude to all the participants for their contributions, and I wish to be together again in METEO IRS 2023. Dr. Ahmet Öztopal Chair of METEO IRS 2021
Günümüz dünyasında uzaktan algılama birçok alanda kullanılan önemli bir araçtır. Uzaktan algılamanın operasyonel olarak 7 gün 24 saat kullanıldığı başlıca alan ise Atmosfer Bilimleri’dir. Bu teknoloji; meteorolojik, klimatolojik ve hidrolojik sorunların saptanmasında, anlaşılmasında ve çözülmesinde; olağan ya da aşırı hava olaylarının tespit ve takibinde önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca, uzaktan algılamanın çok kısa süreli hava tahmini ve erken uyarı anlamında da tahmincilere ve karar vericilere yadsınamaz katkıları bulunmaktadır. Ülkemiz çalışmalarının Meteorolojik Uzaktan Algılama konusunda yeterli sayıda ve düzeyde bulunmadığı düşünülerek, International Symposium on Remote Sensing in Meteorology - METEO IRS 2021 ile birlikte bu konudaki çalışmaların artırılması hedeflenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, İtalya ve Türkiye’den toplamda 9 çağrılı konuşmacının yer aldığı ilk METEO IRS’ye gösterilen ilgi, gelecek açısından ümit verici olmuştur. Katkılarından dolayı tüm katılımcılara şükranlarımı sunar, METEO IRS 2023’te yeniden birlikte olmayı dilerim. Dr. Ahmet Öztopal METEO IRS 2021 Başkanı
Açıklama
All rights of this book are reserved and all publication rights belong to "ITU Press". All or any part of this book cannot be published, printed, filmed or used indirectly without the permission of the publisher. It cannot be reproduced by DUPLICATION, PHOTOCOPY or any other technique, and cannot be transferred to an environment that can be processed on computers or typesetting machines. The responsibility of all texts and visuals published in the book belongs to the author(s).
Anahtar kelimeler
meteorology, meteoroloji, remote sensing, uzaktan algılama, symposium, sempozyum
Alıntı