Toplam Kalite Yönetimi Ve Koç 2000

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Yılmaz, Murat Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında günümüzün en gözde yönetim biçimi Toplam Kalite Yönetimi incelenmiştir. Öncelikle, değişen kalite anlayışı ve kalite kontrolün tarihçesi ile Toplam Kalite Yönetiminin temelleri olan önlemeye dönük yaklaşım, ölçüm ve istatistik, grup çalışması ve sürekli gelişme (Kaizen)'den bahsedilmiştir. Toplam Kalite Kontrol tanımına ek olarak bu konuda öncü olan Feigenbaum, Juran, Deming, Ishikawa, Crosby yaklaşımları 2. bölümün sonunda yer almıştır. 3. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi kapsamında Toplam Kalite Yönetiminin amaç ve felsefesi gözönüne alınmış, üst yönetim liderliğinde tam katılımın gerekliliği savunulmuştur. Şirket kültürü oluşturmanın fayda ve yöntemleri anlatılmıştır. 4. bölümde Koç 2000'in tanımı yapılmış, Koç 2000 Politikalarının Geliştirme ve Uygulama Modelinin adımları açıklanmıştır. Daha sonra Toplam Kalite Yönetiminde kullanılan araçlar ve bunların Koç 2000 uygulamaları ortaya konmuştur.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Koç Holding; Toplam kalite yönetimi, Koç Holding ;Total quality management
Alıntı