Alt Tabakasında Düşey Bir Çatlak Bulunan Ve Elastik Yarım Düzleme Oturan Çift Tabaka Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Adıbelli, Handan
Erdöl, Ragıp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu bildiride alt tabakasında düşey bir çatlak bulunan ve eksenel yüklü dairesel rijit bir panç aracılığı ile elastik yarım düzleme bastırılan çift tabakanın iç çatlak problemi Elastisite Teorisine göre çözülerek gerilme şiddet faktörleri belirlenmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı