Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında piyasa değeri ve aktif karlılığı etkileyen finansal oranların panel veri analizi yöntemiyle belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2020-03-12
Yazarlar
Çelik, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları halka arz yoluyla yatırımcılarından elde ettiği fonlarla, büyük çaplı gayrimenkul projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyan, sermaye piyasası kanununa tabi kolektif yatırım kuruluşlarındandır. Gayrimenkul sektörüne çeşitli kaynaklardan fon girişi sağlayarak, nitelikli projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan GYO'ların öncelikli amaçları arasında sektörde yaşanan likidite soruna çözüm bulmak ve gayrimenkule dayalı sermayenin tabana yayılmasını sağlamak yer almaktadır. Gayrimenkul yatırımı ve proje geliştirme odaklı hareket eden olan GYO'lar, bu hedef doğrultusunda yüksek kira geliri sağlayacak gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yaparak elde edilen gelirleri gelecek projelerinin fonlaması için kullanırlar. Aynı zamanda oluşan portföylerinin yönetimini de yapan GYO'lar, her ticari firma gibi kar amacı güderek çeşitli zamanlarda hissedarlarına temettü dağıtmayı amaçlamaktadır. "GYO'ların finansal oranlarının piyasa değeri ve aktif karlılığına etkileri nelerdir?" sorusuna cevap aramakla başlayan bu tezde, belirli kriterlere göre seçilen GYO firmalarının zaman serisi halinde çeşitli finansal verileri incelenmiştir. Bu verilerden elde edilen oranlarla firma piyasa değeri ve aktif karlılığı arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmüştür.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2020
Anahtar kelimeler
Ekonometri, Econometrics, İstatistik, Statistics dizin, Finansal analiz, Financial analysis, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Real estate investment trusts
Alıntı