Mikro Esnek Bağlantılı Kuvvet Artımı Mekanizmalarının Tasarımı Ve Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-18
Yazarlar
Sarı, Ahmet Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Esnek bağlantılı mekanizmalar yüksek hassaslık gerektiren sistemlerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bu tip mekanizmalar yüksek çözünürlülük, sürtünmesiz, düzgün ve sürekli hareket sağlar. Bu tip mekanizmalar aynı zamanda diğer yüksek hassasiyet kazandıran mekanizmalardan maliyeti daha düşük olan sistemlerdir. Bu tip mekanizmaların temel fikri hareketi sağlamak için ilave bağlantı elemanları kullanmamaları, istenilen hareketi esnek elemanların eğilmesiyle sağlamalarıdır. Bu çalışmada mikro kuvvet artımı mekanizmaları rijit ve esnek bağlantılı olmak üzere incelenmiştir. Hem 1 kademeli hem de 2 kademeli mekanizmaların statik ve dinamik analizleri yapılmıştır. Bu analizler için Matlab, Simulink ve Ansys programlarından yararlanılmıştır. Statik analiz sonuçlarında 2 kademeli mekanizmanın kuvvet artımı özelliğinin daha iyi olduğu görülmüştür. Dinamik analiz sonuçlarında 1 kademeli mekanizmanın düşük kuvvetler kuvvet artımı özelliğinin daha iyi olduğu görülmüştür. 2 kademeli mekanizma daha yüksek kuvvetlerde de kuvvet artımı özelliğine sahiptir.
Compliant mechanisms are widely used in high precision systems, because they provide high resolution, frictionless, smooth and continuous motion. These kinds of mechanisms are also cheaper than the other types of high precision mechanisms. The main idea of this kind of mechanism is that no additional joints are used for creating the motion, the deflection of the flexible elements are used to create the desired motion. In this study, both rigid and compliant micro force amplifier mechanisms are analyzed. Both one stage and two stage mechanism’s static and dynamic analysis are done. For this analysis, Matlab, Simulink and Ansys programs are used. In static analysis results, it can be seen that 2 stage mechanism has better amplification factor. In dynamic analysis results, it can be seen that 1 stage mechanism has better amplification factor in low forces. In high forces, only 2 stage mechanism has give response.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Esnek bağlantılı mekanizmalar, kuvvet artımı, doğrusal olmayan sonlu elemanlar metodu analizi, mikro mekanizmalar, mekanik sistemlerin simulasyonu, Compliant mechanisms, force amplification, nonlinear fem analysis, micro mechanisms, simulation of mechanical sysyems
Alıntı