Bağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Akat, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, alan araştırmalarının ortaya çıkardığı kişisel deneyimler ve (b)ağsal düşünceden hareketle yeryüzündeki tüm yerel kültür ürünlerine özellikle de müziklere gerçek anlamda yaklaşabilmek hedeflenmiştir. İdeolojik olandan uzak durarak, hakim olan düşünce sorgulanarak, makroya mikro bakarak, mevcut olanın içindeki çözümlemeler yapılarak yalnızca değişim aranmakta ve değişimi ifade çabası gösterilmektedir. Ayrıca, makroya mikro bakabilmek, yerel kültür ürünlerini bulundukları alan içindeki tüm unsurların ortak ürünü olarak değerlendirmek, hiç bir unsura köken aramadan kökten sapmanın doğruluğuna inanmak, taşınma ile nelerin değişebileceğini görmek, tekrarın niteliğinin değişimi nasıl etkilediğini ve yön verdiğini anlamak gibi bu çalışma için önemli görülen ifadeler, bir anlamda da değişim sürecinin çözümlenmesini sağlamıştır.
In this work, the aim is to approach all products of the local culture in the world, especially the music, in the literal sense according to the personal experiences that field research brought out and (net)tachmental thought. Only the change is pursued and an effort is made to express the change by avoiding the ideological one, by questioning the dominant thought, by looking at the macro in micro and by analysing the present one. In this way, looking at the macro in micro, evaluating the local culture products as the common product of all the compoments of the area they are in, believing in the accuracy of moving away from the roots without finding roots for any components, seeing what moving can change, understanding how the quality of the repetition affects the change and leads it and these kind of expressions that are important for this work help analysing the change process in a sense.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Doğu Karadeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi, Müzik endüstrisi, Müzik kültürü, Müzik tarihi, Müzikte değişim, Eastern Black Sea region, Black Sea region, Music industry, Music culture, Music history, Music exchange
Alıntı