Akrilonitril İçeren Polimerlerin Atom Transfer Ve Nitroksit Ortamlı Polimerizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlhanlı, Özlenen Benian
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Atom transfer radikal polimerizayonu (ATRP) ve nitroksit ortamlı polimerizasyon (NMP) kontrollü polimerizasyon yöntemleri içinde en başarılı olanlarıdır. NMP ve ATRP gibi kontrollü polimerizasyon tekniklerinin avantajlarından biri de elde edilen polimerlerin molekül ağırlıklarının ve zincir uç grubu fonksiyonalitesinin kontrol edilebilir olmasıdır. Ayrıca iki fonksiyonlu asimetrik başlatıcılar kullanılarak polimer zincir uç gruplarına çok çeşitli fonksiyonellikler kazandırılabilmesidir. Bu çalışmada, iki fonksiyonlu asimetrik başlatıcı, 2-fenil-2-[(2,2,6,6-tetrametilpiperidinil)oksi]etil 2-bromo propanoat sentezlenmiş ve ATRP ve NMP yöntemleri kullanılarak SAN kopolimerler, polystyrene-block-polyacrylonitrile (PS-b-PAN), polystyrene-b-poly(n-butyl acrylate)-polyacrylonitrile (PS-b-PBA-b-PAN) and ayrıca styrene ve düzensiz SAN segmentlerini içeren blok kopolimerleri sentezlenmiştir. 1H-NMR(Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi), GPC(Jel Geçirgenlik Kromatografisi), IR(Infrared Spektroskopisi) ve DSC(Diferansiyel Taramalı Kalorimetri) cihazlarından alınan sonuçlar doğrultusunda elde edilen blok kopolimerlerin gerçekten de ATRP ve NMP tekniklerinin kombinasyonu ile oluştukları belirlenmiştir.
Atom transfer radical polymerization (ATRP) and Nitroxide Mediated Polymerization (NMP) are the most successful systems in controlled radical polymerization. One of the advantageous of controlled radical polymerizations such as NMP and ATRP is that the molecular weight and the chain end functionality can be controlled.Moreover,the wide range of functionality can be introduced into a polymer chain end using asymmetric difunctional initiator. In this study, novel asymmetric double functional initiator, 2-phenyl-2- [(2,2,6,6-tetramethylpiperidino) oxy] ethyl 2-bromopropanoate was synthesized and we extend the use of difunctional initiator for the synthesis of well-defined SAN copolymers, polystyrene-block-polyacrylonitrile (PS-b-PAN), polystyrene-b-poly(n-butyl acrylate)-polyacrylonitrile (PS-b-PBA-b-PAN) and also block copolymers containing random SAN sequences and styrene by the combination of ATRP and NMP processes in a novel approach. 1H-NMR(Nuclear Magnetic Resonance), GPC (Gel Permeation Chromatography), IR(Infrared Spectrum) and DSC(Differantial Scanning Calorimetry) studies of the obtained polymers show that block copolymers are readily formed as a result of combination of ATRP and NMP mechanisms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yaşayan radikal polimerizasyon; atom transfer radikal polimerizasyon (ATRP); nitrooksit ortamlı polimerizasyon (NMP); triblok kopolimer., Living Radical Polymerization; atom transfer radical polymerization (ATRP); nitroxide mediated polymerization (NMP); triblock copolymer.
Alıntı