Karadeniz Ereğli'de Kars halk musikisi geleneği

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Gicili, Birsen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Toplumların yaşadıkları değişiklikler, sadece bazı alanlarda değil, toplumu etkileyen hemen her dalda kendini gösterir. İletişimin gelişmesi, bilginin artması ve hızlı yayılma göstermesi gelir düzeyindeki gelişmeler, birçok alanda kendisini göstermektedir. Bu değişim bazen gelişme, bazen gerileme biçiminde olmaktadır. Bu çalışma Kars yöresi müziğinin yukarıda sayılan etmenlerin yanısıra, doğal ortamından göç yoluyla taşınması ve yeni ortamında ne tür değişiklikler yaşadığı araştırılmıştır. Çalışmada Karadeniz Ereğlisi'nde yaşayan Kars kültürünü taşıyanlarla yapılan mülakatlar sonucu derlenen ezgiler de değişme olup olmadığına bakılarak, tür form dizi (ayak), ritm, güfte (edebî), ses sahası ve seyir özelliği gibi yönlerden incelenmiştir. Bu çalışmada sadece derlenen ezgiler analiz edilmiştir. TRT repertuarında bulunan Kars ve dolaylarına ait ezgilerin notaları ekde verilerek bölgenin repertuarında bir bütünlük sağlama gayesi güdülmüştür. Elde edilen ezgiler "Nanay Havalan" türünde yoğunluk göstermektedir. Nanay havalarının yanısıra, kişisel yaratılara da rastlanmıştır. Bu ezgilerle birlikte iki tane "Kına Havası" veya" Gelin Getirme (Gelin Endirme) Havası" denilen ezgi derlenmiş ve notaya alınmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili bölümde detaylarıyla izah edilmiştir. Denilebilir ki, kültürdeki değişmeler birdenbire değil, ancak safha safha olmaktadır. Bu çalışmada, kültürel değişimin ilk safhası incelenmiştir.
The Public of the music formation on spreat out have got a lot of factor. Most important factor is emigration. Living of the emigration people how do you have psychology. This question has got a lot of answer. But, The interest answer us emigration people and emigration individual have got lost anxiety. And then the individual living of the social life whose to tackle claim has come into an inheritance. The emigration lived the individual or people come to new environmental like the own of the cultur new environmental cultur to take and influenced. But the influence where is border to find the important is answer. Influenced individual lived, renews and casualties are accord the fastest Whether, The people is living influence the time is most growerst. Because, The outside influence getting touch with cultur is showed resistance. This resistance the showed of the people side the density resistance are increased. Finally it is occur and change the another reaction. This development or regression showed of the shape. That existing the inheritaridance of the cultur is protecting and the adding of the new cultural value the renew is developing side. But the cultural value of the is forgetting and degeneration the review is side of the regression. Preseding is renewed situation or behavior different shape are explained so the renew is forward like back of the side occurred. My age cultur fast renew is time all of the world showing global. The time all of my world is showing associate cultur associate language and a lot of associate value. Coming to the associate cultur is bringing a lot of boiler but the outher had a lot of casualties are included. But most important thing is ethnic music. The urbanized, the exist of industry public, developing communication and increasing of the knowledge easy transportation and emigration of the cultur is most important subjection. IX All of the world are living change cultur. Cultur renew was eccurred amosional and mental behavior lived. Reality, possibility of cultural renew which is cultural factor and a lot of people new put in order is accepting. Renewing is occurred there included factor is existed. 1- Time 2- Environmental 3- People The new changing whatever time whatever place and the people is coming. Cultural renew is influenced factor such putting in order. 1- People new necessity is coming into being. Changing is accrued or the side of the influenced new environment. 2- Existing necessity changing factor is better then the other thing and individuals are wanting new things. 3- Every arena assemble of the knowledge and particle life. Technical arena is acting of being spread out successfully. 4- The value of the cultural factor is helping mental and knowledge faster than suggestion. 5- Public and cultural building is degrees of the complication. The public how many position and different class and expert part of work communication and the system of the transportation have got of the life. Renewing of the social factor. Changing moved. There are all society is accruing. One thing factor and change is showing the enough reason. Same of them are factor: a) The factor of the geography, the factor of the environmental nature are changed. Example changing climate, erosion, flooded, earthquake, degeneration, forest, the exhausted of natural water. b) The factor of the demographic increasing population or decreasing population. Influencing of the public life like extremely increasing population event reason, inside, outside emigration. c) The history of religion all of public are changing recently Like The religion of Islam, clan Arabic people are emigrated and than the Arabic people is shaped government. d)Invention and discovery cultural life is changed. e) Development technology is ending of manufacturing Social life is big changing and developing like. Mechanical agriculture the population of the agricultural. The other side is emigrated of the city. The reason faster urbanization manufacturing reason little family. Women are working individual vertical caving is accrued. Changed the tradition and custom. Educational and association poultice is according most important factor. Changed cultur variety of the passed state. This state is renewing election, agricultural admission and the state of the integration. And than the another state at the end of the part is acculturation. One or two and different group of the cultur and cultur continue influenced relation the end. Most group of and the other group is adopting and arising new cultur. The mixed cultur is occord cultur. Cultural process is planing but doing force individual trains cultivation takes named. Whether the society the another society is annihilating. Finally the part is accruing assimilation. Changing cultural is over to slowly and slowly settle cultur. Changes society obstacle is showed. Those are the most important cultural factor is it. The most important cultural value is factor traditional. The reason of religion convictions fatalism the egoism of the cultur pride and honour. The convictions of the religion every time is obstructing new review. The egoism of the cultur every society showing the important cultur. This think showed every society. Every individual culture's the other cultural reflection is most important scenic the element of the other cultur. Generally egoism cultur reasoning aelittle the situation is accruing changed. This working is emigration natural environmental itself. The cultur of the Kars Black Sea and Ereğli is examine but sing and example are obtaining. The natural environmental especially music song and example is defending. Whether new people isn't know this cultur. The subject has got included variety reason come to the natural environmental cultur. The part of the most important are changing. XI -To be formed of the tradition and changes moving population is most importune things. This moving inside moving population is most importune things. This moving inside the emigration is calling attention. Emigrations living emigration individual and family has got won economical and social value but Full of the problem. This problem is folklore factor. The public of the music emigration and song the absence from home is happened. -The Ereğli of the Black Sea has got Kars music tradition. This examination have very kind of music. Those are knowing creator like (Erdal Avcı, Şevket Ülker). -Emigrations in the first place Ardahan, Posof and Çildir to be occurred. In addition to the established of Fabric Ereğli Emigrations to a many workers. Example Adana, east Black Sea, Trabzon, Çankırı, Sivas country and Zonguldak to be happened. -Coming to emigration of the variation place Kars. Showing of the community. Terekeme, Azeri and Ahıska. This community themselves. The section tradition and custom a revidopted of living life and working. The Group of the emigration Kars introducing cultur of the music like "bar" and Azeri ağzı place Ereğli. The tradition of the "Aşıklık" a is living recently. Representative is Erdal Avcı and Şevket Ülker are traditions. -Emigration of the Cars old people have got music but not to addition to. This people forgetten. Young people don't remember recently. Most important factor are city life coming to result. Rural environmental life don't city life. Moreover adaptation of tradition section of their life. The Ereğli of the Black sea has got a lot of cultural value. This day didn't bring. In this connection need to a lot of resource. -The part of the Ereğli has got oldest history. Ereğli has near the big city center. So most important cultur and commerce center. Emigration people First of all living are harmony of the life. And than this people living cultural progress. -The part of the Kars and Ereğli has got cosmopolitan cultur. This situation are occurred mixed type cultur. But the cultur always changed. The cultur didn't show the another part and place continue cultur. Caring to cultur is taking new place effecting. New cultur showed now changed life. The race of the Turkey showed the medium Asian cultur and life section. Anatolia life is different thing. Because, The Geographic section are occurred. In addition climate, feeding agriculture and natural spying factor are changed. This working most important thing. What doing the cultural life. I think most important factor is protecting of the cultur didn't anything most important factor is changing cultur to find the another section. xui Faster urbanizing, education chancing knowledge and communication, manufacturing and technologic advancing. Individuals and society haven't kept. The show of the every medium are occruing easy. Individuals complicated city life. All of necessity are doing little time and easy way Like in the past ceremony of marriage has continued two or three weeks but recently the ceremony of the marriage is doing simple ceremony. This the ceremony of the marriage isn't continues. This working the geographic Kars geographic Ereğli has been being traditional working way. The religion of the melody rural analyses is examine myself. The meaning of melody separates little melody. One or two sentences is accruing mentally of the period. All them period like A,B,C. All of letter are sentences like a,fe,c,atc. It's olso the explain is used symbolic. Every melody row, seyir, rhythm, vocal, tonic, kind of form examined. The archive of the T.R.T. don't find the part of place all the them are using. The most important sing "Nanay Havası" is finding. The reason the kind of melody this place is speerating out. The shape of the "Mani" the refrain ( this meaning is "Arabendi" or "Arabent" section of the knowledge melody is the name "Nanay Havası". This melody the other hand has been playing. The playing music is accruing the most important thing. This working "Nanayh Yalhlar" is explained and then it is ordinary to appear of the important title. The quality of the most important working it is included social life The Public of the music formation social effect and social change influence to the explain the first prafragand 1. part. The end of the working result ordinary. -Social and Cultural changes are harping neabour factor -The fast of social life inside peeped and community influence is density individuals different kind of value ve understanding face to face in happened individuals is developing ve needs to suitable definition. -Developing country manufacturing and modernism Relativity of family life is effected. Young and old people most important dissuasion to be happened. -This situation change the teclogical life Every time isn't.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Anahtar kelimeler
Folklor, Halk müziği, Karadeniz bölgesi, Kars, Konya-Ereğli, Folklore, Folk müzik, Black Sea region, Kars, Konya-Ereğli
Alıntı