Açık Ocak İşletmelerinde Optimum Nihai Sınırın Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkan, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada açık işletmelerde nihai sınır tespitini belirleyen yöntemler genel olarak incelenmiştir. Özellikle Lerchs-Grossmann algoritması detaylı olarak ele alınmıştır. Daha sonra cevher damarlarının dalımı uygun olduğundan dolayı örnek saha olarak Eti-Bor Kestelek A.Ş. işletme sahası seçilmiştir. Bu sahadan elde edilen sondaj verileri ve topoğrafik veriler Vulcan programıyla değerlendirilmiştir. Cevher tabakaları ve topoğrafya blok modelleme yapılarak bloklara ayrılmıştır. Daha sonra bu bloklara cevher içeriğine göre değerler verilmiştir. Daha sonrasında ise Vulcan programının yardımıyla Lerchs-Grossmann algoritması kullanılarak bu ocağın nihai açık işletme sınırları belirlenmiştir. Cevher fiyatlarına göre ocağın sınırlarının değişimi ve ocağın nihai durumdayken bulunduğu derinlik belirlenmiştir. Ocak nihai durumdayken genel dekapaj oranı, rezerv miktarları ve ocak net değeri hesaplanmıştır.
In this study, the algorithms and methods to determine pit limit are examined and explained. Lerchs-Grossmann algorithm is explained in detail and applied to Eti-bor Kestelek A.Ş. surface mine. This mine is chosen because ore seams getting deeper and topography is getting higher. Ore, geology and topography are modeled and block model of the mine is constructed by the help of drill data obtained from the mine. Economical values are assigned to blocks according to ore content. Then Lerchs-Grossmann algorithm is applied and optimum pit limit is determined. The effects of the ore price change is analyzed and shown how it affects the pit limit. Overburden ratio, ore reserve and mine value calculated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Açık Ocak İşletmeciliği, Nihai Sınır, Optimizasyon Metotları, Lerchs-Grossmann Algoritması, Open Pit Mine, Pit Limit, Optimization Methods, Lerchs-Grossmann Algorithm
Alıntı