Çoklu ortam veri tabanı yönetim sistemi için görüntü sorgulama algoritması

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Savaş, Ragıp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
İnsan iletişim dünyası ses, görüntü ve yazılı materiyalden oluşmaktadır. Bu yapıların saklanması için çoklu ortam veri tabanı yönetim sistemleri kavramı ortaya çıkmıştır. Bu tür veritabanları formatlı veriler yanında formatsız verileri depolayan ve sorgulayan yönetim sistemleridir. Formatsız veriler ses, görüntü ve yazılı dokümanlardır. Çoklu ortam veritabanı yönetim sistemlerini geliştirme tekniği olarak iki tür yöntem kullanılabilir. Bunlardan birincisi nesneye dayalı veritabanı oluşturmak, ikincisi ise geleneksel veritabanı yönetim sistemlerini kullanarak geliştirilmiş bir veritabanı yönetim sistemi oluşturmaktır. İkinci yöntemde SQL sorgulama dilinin özelliklerinden yararlanılarak ve bu sorgulama diline ek sorgulama komutları eklenerek, çoklu ortam veritabanların sorgulanmasını sağlayan SQLX sorgulama dili oluşturulur. Bu çalışmada bir SQLX sorgulama dilinin barındırması gereken, veritabanından görüntü sorgulayabilen sorgulama algoritması belirlemektir. Bu çerçevede bir veritabanı tablosu ya da tablolarının içerdiği kayıtlarında belirli koşulla karşı gelen görüntülerin sorgulanması ve sonuçlarının arayüze aktarımı programlanmıştır. Bir görüntü üzerinde iki türlü sorgulama öngörülmüştür. Bunlar, görüntünün içerdiği renklere göre ve alan göre sorgulamadır. Bu amaçla verilen bir sorgulama cümlesinden görüntü üzerindeki sorgulama komutları ile SQL komutları ayrılır. Elde edilen bu alt cümlelerden SQL cümlesi icra edilir ve sonuçlar tampon alanlara alınır. Bu sorgulamada sonra elde edilen kayıtlar üzerindeki görüntü içeren veri alanları üzerinde görüntü sorgulanışının komutları icra ettirilir. SQL sorgulama ve görüntü sorgulamadan elde edilen sonuçlar kaynaştırılarak sonuç kullanıcı arayüzüne aktarılır. Sonuç olarak, çoklu ortam veritabanı yönetim sistemlerinin sorgulama dili olarak adlandırdığımız SQLX dilini, görüntü sorgulama komutlarını SQL dili ile entegre edilerek görüntü sorgulama dili elde edilmiştir.
Since the introduction of computers, man-machine interfaces and dialogue have been constantly improving. As computers became more friendly, we like to treat them as friends by chatting with them, sharing pictures, text, etc., besides the less human things they have been doing for us since their inception. In our tree-dimensional human environment, our main communication area media consist of voice, image and written material. Now that we are putting computers into this environment, we can, in technical terms, speak of multimedia information systems. The most natural way off supporting a multimedia information system is to build a multimedia database management system. The limitation of traditional databases and database management systems have emerged in two fronts. The first limitation is with the type of data. Primitive types such as unformated data in the form of text, graphics, image, and voice could not been handled bye traditional databases. The second limitation is the way of managing various data forms. So the traditional database management systems way of management becomes unnatural, and low level. There are two ways to develop an multimedia database management system. The first way is the object oriented paradigm. The second one is developing a traditional database management system to multimedia database management system. At this work, using the second way as mentioned above, is being searched for an image query algorithm base for developing multimedia database management systems. The structured query language (SQL) is used as a base for multimedia database management systems query language named SQLX (Extended SQL). As image structure, BMP image structure is used The structure of BMP depends of four part. Bitmap file header, bitmap information header, rgb quad and the byte array of the bit pattern.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
Mühendislik Bilimleri, Görüntü, Veri tabanı yönetim sistemi, Engineering Sciences, Image, Database management system
Alıntı