Mayada Metal-protein Etkileşimlerinin Biyonanoteknoloji İçin Hesapsal Olarak İncelenmesi

dc.contributor.advisor Balta, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Özdamar, Erhan tr_TR
dc.contributor.authorID 460990 tr_TR
dc.contributor.department Nanobilim ve Nanomühendislik tr_TR
dc.contributor.department Nanoscience and Nanoengineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-02-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T16:21:39Z
dc.date.available 2015-07-09T16:21:39Z
dc.date.issued 2013-02-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Fet3p bir çoklu-bakır oksidaz enzimi olup, ekmek mayası olan Saccharomyces cerevisiae’da hücre içerisine yüksek afinitede demir alımında rol alır. Fet3p mayanın hücre zarının üzerinde Ftr1p proteini ile birlikte kompleks olarak bulunur. Fet3p dioksijen molekülünü suya indirgerken, aynı zamanda 4 demir(II) iyonunu birer birer yükseltgeyerek Ftr1p proteinin yardımıyla hücre içerisine taşınmasını sağlar. Literatürde tamamen indirgenmiş yapıdan, dioksijen ayrımına kadar olan tepkimeler ayrıntılı bir şekilde çalışılmıştır. Ancak, substrat oksidasyonu, bakır indirgenme ve su oluşumu tepkimeleri daha önce hiç çalışılmamıştır. Bu yüzden bu çalışmanın başlıca amaçlarından biri, bu redoks tepkimeleri, protonlanma etkileri ve olay sıralarının araştırılmasıdır. Olası tepkimelerin yapıları tasarlanıp, tepkime enerjileri M06-2X kuantum mekaniği/ moleküler mekanik (QM/MM) yöntemiyle hesapsal olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, Fet3p’nin mayanın diğer metal streslerine karşı direncine de katkı sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle, bakır, kobalt ve nikel, demir substratıyla yer değiştirilerek, Fet3p ile tepkimeye girip girmeyecekleri de araştırmanın amaçlarından biridir. Elde edilen sonuçlara göre, herhangi bir protonlanma olmaksızın reaksiyon gerçekleşmeyeceği düşünülmüş ve şöyle bir olası mekanizma önerilmiştir: Önce bir protonlanma ardında da bir substrat yükseltgenmesi gerçekleşir ve bu döngü 4 defa tekrar eder. Diğer yandan, elde edilen veriler deneylerle de tutarlılık göstermekte ve Fet3p enzimi bakırı da yükseltgemektedir. Ancak, kobaltı sadece düşük pH koşullarında yükseltgeyebilmiştir. Nikel ise Fet3p tarafından yükseltgenmemiştir. tr_TR
dc.description.abstract Fet3p is a multicopper oxidase protein found in yeast, Saccharomyces cerevisiae and responsible for the high affinity iron uptake into the cell. It is a membrane-bound protein and in complex with the Ftr1p protein. Fet3p reduces O2 into H2O by 4 iron oxidations. Then the iron ions are transported into the cell by Ftr1p. In the literature, there are bunch of informations about the reduction of dioxygen. However, from that point, the copper ion reductions by iron oxidations and protonations of the oxygen derivatives are not studied before. Therefore, these unstudied reactions and the order of these reactions are the interest of this study. The possible reactions are designed and the reaction energies are calculated computationally with quantum mechanics/molecular mechanics methods (QM/MM) with M06-2X. Moreover, in yeast, Fet3p contributes to resistance to transtion metal stresses other than Fe+2. In order to determine whether Fet3p can oxidize other transiton metals as well, Fe+2 has been replaced with Cu+, Co+2 and Ni+2 and the reaction energies have been calculated. The results show that the reactions do not seem the happen without any protonations. A possible mechanism of the reactions is proposed as follows: First a protonation occurs then a substrate oxidation occurs and this cycle repeats 4 times. Consistent with experiments, Fet3p oxidizes Cu+ into Cu+2. On the other hand, the enzyme oxidizes cobalt ions only under extremly low pH conditions. In the case of nickel, Fet3p cannot oxidize the substrate. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7239
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Fet3p tr_TR
dc.subject QM/MM tr_TR
dc.subject M06-2X tr_TR
dc.subject DFT tr_TR
dc.subject protein geometri optimizasyonu tr_TR
dc.subject metal stresi tr_TR
dc.subject maya tr_TR
dc.subject demir tr_TR
dc.subject yükseltgenme tr_TR
dc.subject indirgenme tr_TR
dc.subject Saccharomyces cerevisiae tr_TR
dc.subject Fet3p en_US
dc.subject QM/MM en_US
dc.subject M06-2X en_US
dc.subject DFT en_US
dc.subject protein geometry optimization en_US
dc.subject metal stress en_US
dc.subject yeast en_US
dc.subject iron en_US
dc.subject oxidation en_US
dc.subject reduction en_US
dc.subject Saccharomyces cerevisiae en_US
dc.title Mayada Metal-protein Etkileşimlerinin Biyonanoteknoloji İçin Hesapsal Olarak İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Computational Investigation Of Metal-protein Interactions In Yeast For Bionanotechnology en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13331.pdf
Boyut:
1.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama