Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-26
Yazarlar
Özsab, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ulaşılabilir konut, genel anlamı ile konut alımını karşılayamayan gelir grubuna yönelik piyasa fiyatları altında satılan konut anlamını taşımaktadır. Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş düzeyde olan ülkelere kıyaslandığında, Türkiye’de ulaşılabilir konut sisteminin oluşturulmasına ve konut arzının, konut kalitesinin ve konut finansmanının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Türkiye’de mevcut şartlarda konut finansmanı pahalı ve yetersizdir. Bu nedenle ülkemizde nüfusun büyük bir çoğunluğu konut ihtiyacı olmasına rağmen, konut alımını karşılayamayacak durumdadır. Alt gelir grubuna yönelik konut üretiminde Türkiye’de mevcut otorite olan TOKİ konut ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunun yanı sıra özel sektör düşük gelir grubuna konut üretimi konusunda desteklenmemektedir. Diğer yandan, uzun vadeli konut projelerine ve stratejilerine ve bunları düzenleyecek otoritelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde ulaşılabilir konut üretiminin gelişmesi sonucunda hem ülke ekonomisi gelişmiş hem de konut satın alma ya da kiralama esnekliğini artıracağı için toplam hane gelirinde artış ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanmış olacaktır. Alt gelir grubuna yönelik konut projelerinin geliştirilmesi yasadışı konut üretiminin önünde önemli bir engel oluşturulmuş olacaktır.
Affordable housing is a term used to describe homes that are sold at a reduced price to people who cannot afford to buy a property on their own. By comparison with developed nations in Europe and the Americas, Turkey needs to create an affordable housing system and to improve its housing supply, housing quality, and housing affordability. In our country, affordability and finance are expensive and inefficient. Therefore, there is a large population that is in need of a house, but unable to pay for housing. TOKİ, which is the current authority to produce housing for low income groups in Turkey, cannot get over the housing need. Meanwhile, the private sector is not encouraged to produce housing for low and medium income households in Turkey. On the other hand, Turkey needs long term housing projects and strategies as well as an authority that will arrange the formalities. In consequence of improving affordability will not only improve the Turkish economy but it will also lead to an increase in overall Turkish household income, as people will have more flexibility to buy a qualified house. If the projects targeting the low income households are developed effectively, an important barrier will have been created against illegal housing.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Konut, TOKİ, Finansman, Affordable, Housing, Mortgage
Alıntı