Altı Sigma Ve Yönetimde Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetin, Erdinç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 6 Sigma yaklaşımı kullanılarak mavi yakalı eğitimleri için matematiksel bir eğitim öncelik modeli oluşturulmuştur. Model doğrultusunda mavi yakalılar için eğitim öncelik puanları hesaplanarak, hangi mavi yakalı çalışanın eğitim almada öncelikli olduğu hesaplanmıştır. İlk olarak DMAIC döngüsü çerçevesinde eğitim için çalışan seçiminde etkin faktörler belirlenmiş, sonra belirlenen bu faktörler ölçülmüş, analiz aşamasında ölçülen bu faktörler önceki verilen eğitimler üzerinden eğitime seçilmede etkin olan ana faktörler belirlenmiş, sonuçta modele girdi oluşturackalar elde edilip, iyilşetirme aşamasında müşteri beklentileri doğrultusunda kendi aralarında ve kendi içlerinde değerlendirilen faktörlerden model oluşturulmuştur. DMAIC döngüsünün son aşaması olan kontrol adımında ise mavi yakalılara verilen eğitimlerin, modelin gidişatı izleyebilmek için kontrol grafiği oluşturulmuştur.
In this study, a mathematical model for blue collar training priority determining model has been formed. The priority points are calculated and which blue collar worker has the priority for the trainings are evaluated. In the first step Define, the factors to be able to improve trainings are handled then in the second step the measurement step is done for the predetermined factors. In the Analyze step different methods are used for selecting the most effectual factors. In the Improve phase the advanced statistical tools are applied to be able to form the mathematical model. And finally, in the control step, the charts are formed to be able to monitor the trainings given according to the model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mavi Yakalı Eğitimi, Altı sigma, DMAIC, SIPOC, Hizmet sektörü altı Sigma, Eğitim öncelik modeli, Blue Collar Training, Six Sigma, DMAIC, SIPOC, Service sector six sigma, training priority model
Alıntı