Asidik Ve Bazik Boyaların Giderilmesi İçin Yeni Polimerik Absorbanların Sentezlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Kaner, Damla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dört farklı adsorban sentezlenerek, elde edilen malzemeler analitik ve spektrofotometrik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Taşıdıkları fonksiyonel gruplara bağlı olarak adsorbanlar sulu çözeltilerden asidik ve bazik boyaların giderilmesi için kullanılmıştır. Boyaların kullanımı boyalı suyun çevre suyuyla karışması kirlilik problemi gibi görünse de, bunun yanında güneş ışığının bu suya iletimini engellediğinden dolayı fotosentez etkinliğini de azaltmaktadır. Sıcaklık ve ışığın sabit olduğu durumda, atık sudaki kompleks boya molekülleri arıtmanın geleneksel metotlarla (birincil ve ikincil arıtma sistemleri gibi) yapılması imkansızdır. Adsorbsiyon işlemi cazip, alternatif arıtma sağlayan diğer bir yöntemdir. Aktif karbon en çok bilinen ve iyi sonuç alınan bir adsorbandır. Ancak aktif karbonun pahalı oluşu, her ne kadar tercih edilen bir adsorban olsa da, yaygın olarak kullanılışını sınırlamaktadır. Boyar maddelerin atıktan giderilmesinin ekonomik maliyetini azaltmak için alternatif ve ucuz adsorbanların elde edilme çalışmaları yaygınlaşmaktadır.
In this study, four different sorbents were synthesized and chracterized by using analitical and spectrophotometric methods. These sorbents were used for removal of dyes from water. The extensive use of dyes often poses pollution problems in the form of coloured wastewater discharge into environmental water bodies, which interferes with transmission of sunlight into streams therefore reduces photosynthetic activity. The presence of these heat and light stable, complex dye molecules in wastewater made the conventional methods of sewage treatment, such as primary and secondary treatment systems, unsuitable. The adsorption process provides an attractive alternative treatment. Granular activated carbon is the most popular adsorbent and has been used with great success. However, although activated carbon is a preferred sorbent, its widespread use is restricted due to high cost. In order to decrease the cost of treatment, attempts have been made to find inexpensive alternative adsorbents.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Boya Giderilmesi, Adsorban, Asidik Boya, Bazik Boya, Dye Removal, Sorbent, Acidic Dyes, Basic Dyes
Alıntı