Ezgilenmiş Manilerin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Durul, Kenan Mahmut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez içinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuarında bulunan Türk Halk Musikisi Ezgileri vardır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuarındaki 1-2192 numaralar arasındaki ezgilerin içinden, MAN İ tarzındaki ler seçilmiş ve bunlar üzerinde tematik tasnif, yayılma alanı, maniler arasındaki ortak özellikler ve mani ile müzik ilişkileri incelenmiştir
In this thesis, there are Turkish Folk Music "Melody"s which are already in Turkish Radio and Television Organization. "Mani" style has been choosen from the (Melody) s which are between the number 1-2192 in Turkish Radio and Television Organization's repertoire and thema tic classification, distribution field, common characte ristics of "Mâni" s and the relation between mani and music is reported.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
Anahtar kelimeler
Müzik, Maniler, Türk halk müziği, Music, Melody, Turkish folk music
Alıntı