Hava Alanları Pist Dolgularının Geosentetik Malzemeler Kullanılarak Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayram, Andaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; hava alanlarında, temel dolgusunun geosentetikler kullanılarak taşıma gücünün arttırılması ve tasarım yükleri altındaki davranışları incelenmiştir. Geosentetikler dolgu içinde çekme dayanımını arttırdığı için düşey deformasyonu azaltmış ve taşıma gücü kriterini iyileştirmiştir. Donatılı zemin, zeminin kritik yönlerdeki mukavemetini arttırmak amacı ile içerisine çekmeye dayanıklı ve zeminle arasında yeterli sürtünmeye sahip polimer malzemelerden üretilmiş geotekstiller veya metal şeritler yerleştirerek elde edilen kompozit bir yapı olarak tanımlanabilmektedir. Havaalanı pist dolgularında trafik yüklerinin oluşturduğu gerilmelere dayanımı arttırmak ve gerekli taşıma gücü ve oturma parametrelerini sağlamak için geotekstiller veya geogridler kullanılmaktadır. Genel olarak Hava alanı temel dolgularında çekme dayanımı ve diğer donatı özellikleri daha yüksek olan geogridler kullanılır. Geosentetik malzemelerin bir dolguda kullanıldığı zaman bu dolgunun aynı kesitle dizayn edilen yükten daha fazla taşıması sağlanır. Bu mantık çerçevesinde geotekstil malzeme kullanılarak daha az dolgu yapılarak istenilen taşıma gücü ve diğer şartlar sağlanabilir. Bu durumda ekonomik getirileri önem kazanır. Bu malzemelerin kullanımının diğer başka avantajı yapılan imalatın daha uzun ömürlü olmasıdır. Bu tez çalışmasında temel olarak geosentetik malzemeler kullanılarak yapılan imalatın dolgu kalınlığının azalması incelenmiştir. Yapılan analizler, sonlu elemanlar yöntemi ile çalışan bilgisayar programı yardımı ile yapılmıştır. Bu programlar dizayn yükleri altındaki kesitin davranışını görebilmemizi sağlamaktadır.
In this thesis; the behavior of geosynthetic reinforced airport runways foundation fill under design loads and the increase on the bearing capacity of reinforced runways fill was examined. The geosynthetics increases the tensional strength of the fill and that’ why the vertical deformation decreases and the bearing capacity criteria improves. The reinforced earth can be defined as; the compozite structure with soil and polymeric material like geotextile or kind of geotextile material placed to increase the strength of the soil on the critical directions. We use Geogrids or Geotextiles to obtain the necessary bearing capacity and settlement parameters and to increase the strain that is made by traffic loads in the airport runway fill. Generally Geogrids are used in airport runway fills that Goegrids have much more reinforcement characteristics and tensile strength than the others. When the Geosynthetic materials used in a fill, the fill has much more bearing capacity than the design. By usuing geosynthetics with less fill in the section, we can obtain the necessary bearing capacity and other requirements. In that situation the economical data has importance. The other advantage of the use of these materials is the durable of the fabrication. In this study, generally the decrease in the depth of the geosynthetics reinforced fill was examined. The analysis are made by using a software which has finete element method working system. This software help us to see the behavior of the soil section under the design loads.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Geosentetikler, Hava alanı, Sonlu elemanlar, Geosynthetics, Airport, Finite Elements
Alıntı