Tdy2007 De Belirtilen Düşey Süreksizlik Durumunun Zaman Tanım Alanında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-16
Yazarlar
Can, Çağdaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada TDY07’nin 2.3.2.4 maddesi zaman tanım alanında hesap yöntemi ile incelenmiş ve çalışma sonunda elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. Çalışmada TDY07 ve TS-500’e uygun olarak tasarlanarak boyutlandırılmış düşeyde B3 tipi süreksizliğe sahip 8 katlı bir konut yapısı üzerinde çalışılmıştır. Yapı üzerinde analizlerin uygulanması aşamasında 3 boyutlu sistemde çalışmak yerine düşey süreksizliğe sahip düzlem çerçeveler üzerinde çalışılmıştır. Analiz sonuçlarında kritik kesitlerde oluşan etkiler irdelenmiştir. Düzlem çerçevelerin kritik kesitlerinde oluşan kesit tepkileri ilk olarak eş değer deprem yükü yöntemi ile doğrusal analiz gerçekleştirilerek bulunmuştur. Zaman tanım alanında ise analizler hem doğrusal hem doğrusal olmayan iki şekilde de gerçekleştirilmiştir. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan ve doğrusal analizlerin uygulamasında yatay deprem etkilerinin yanı sıra depremin düşey etkileri de hesaplarda göz önünde bulundurulmuştur. Gerçekleştirilen analizler sonunda eş değer deprem yükü yöntemi analizlerinden elde edilen sonuçlar zaman tanım alanında doğrusal olmayan ve doğrusal analizlerden elde edilen sonuçlarla ayrı ayrı karşılaştırılmıştır.
In this study, TDY07 article 2.3.2.4 (b) is examined with time history analysis method and the results obtained by the study are explained. For this purpose, an 8-storey residential building, which has vertical discontinuity type B3 on structural system and is designed in according to TDY07 and TS-500, is examined. The analysis applied to plane frames which has irregularity instead of applied to whole 3-dimension system. At the end of the analysis the reactions occurred in critical sections are examined. Firstly, the internal forces occurred in critical sections of plane frames are determined by the linear analyses. Equivalent Linearization Method is used for the linear analyses. Time History analyses are performed by using both Non-linear Time History and Linear Time History Analysis Methods. During the implementation of time history analyses, vertical seismic effects of earthquakes are taken into consideration in addition to horizontal earthquake effects. As a result of the study, the results obtained from equivalent linearization method are compared with linear and non-linear time history analysis results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
2007 Türk Deprem Yönetmeliği, Düşey süreksizlik durumu, Düşey Deprem Etkileri, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi, 2007 Turkish Seismic Code, Vertical discontinuity cases, Vertical seismic effects, Equivalent Linearization Method, Time History Analysis
Alıntı