Advısor’da Hibrid Elektrikli Taşıt Simulasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aktaş, Deniz Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Hibrid Elektrikli Taşıtlar genel özellikleriyle tanıtılmış ve Amerika’da National Renewable Energy Laboratory ve Enerji Bakanlığı tarafından ortaklaşa tasarlanmış ADVISOR simulasyon programının öncelikle kabiliyetleri, simulasyon yürütme metodları ve geriye-dönük çalışma prensibi tanımlanmış ve devamında güncel olarak kullanılmakta olan geleneksel bir van tipinin ve bu vanın HEV’e dönüştürülmüş modelinin simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Değişik tipte yol/zaman döngüleri için ivmelenme ve yokuş çıkma testleri uygulanmıştır. Deneysel olarak elde edilmiş emisyon değerleri ile kıyaslanmak üzere her iki taşıt modeli için detaylı emisyon sonuçları elde edilmiştir. Gerçek deney koşulları ve mekanik özellikleri mümkün olduğunca yansıtabilmek için, Advisor/Matlab ortamında bulunan taşıtla ve test koşulları ile ilgili data dosyaları değiştirilmiştir. İvmelenme ve yokuş çıkma kabiliyeti simulasyonları gerçeğe çok yakın sonuçlar vermiştir. Emisyon sonuçları gerçek deney değerleri belirli olmadığından kıyaslanamamıştır. Ancak tezin akılcı ve sistematik yaklaşımı ile elde edilen sonuçlar daha temiz bir çevre için Hibrid Elektrikli Taşıtların kaçınılmaz olduğunu ve bu tip simülasyon araçlarına olan talebin kısa zamanda gerekli gelişmeyi gösterdikleri takdirde büyük ölçüde artacağını göstermiştir.
In this study Hybrid Electric Vehicles are described with their main components and ADVISOR, a simulation tool designed by National Renewable Energy Laboratory and Department of Energy in U.S.A, is first defined with its capabilities, methods to achieve a simulation and its backward facing approach, then used both for simulations of a conventional van type and its HEV conversion. Acceleration and Grade Tests’ results are obtained for different types of cycles and emissions results are detailed so as to be compared with experimental data. The simulations are proceeded after many modifications of data files already found in Advisor/Matlab environment to reflect the real conditions and features as much as possible. The results obtained for acceleration and grade tests reflect almost the real figures. Emissions results observed are not compared with actual experiments. The thesis conclude with sensible and systematic approach that Hybrid Electric Vehicles are definitely needed for cleaner environment and the demand for this type of simulation tools will increase if the necessary improvement of these tools is achieved within a short term.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Advisor, Hibrid Elektrikli Taşıtlar, Emisyon, Verim, Modelleme, Simülasyon, Advisor, Hybrid Electric Vehicle, Emissions, Efficiency, Modeling, Simulation
Alıntı