Deniz Üstü Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Ve Türkiye'de Kazıklı Bir Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-28
Yazarlar
Kutlu, Yavuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde öne çıkan önemli bir enerji türü olan rüzgar enerjisinden elektriksel güç elde edilmesi kapsamında dünyada ve özellikle Avrupa da artan bir ivme ile yaygınlaşan ve ilgili ülkelerin gelecek vadede enerji politikalarının önemli bir parçasını oluşturacağı tahmin edilen deniz üstü rüzgar türbinleri, goeteknik mühendisliğini ilgilendiren yönleriyle ele alınmış, temel tasarımı ve tasarım yöntemleri hakkında fikir verilmiş, özellikle Türkiye de bu tip yapıların uygulanması durumunda temel tasarımı için izlenilecek yol hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışma, bahsedilen yöntemler ve prensipler doğrultusunda Türkiye de yapılması planlanabilecek bir deniz üstü rüzgar türbini için kazıklı bir temel tasarımı örneği ile sürdürülmüş, iki farklı kazıklı temel tipine göre hem işletme yükleri hem de deprem yükleri için lineer ve nonlineer sayısal analizler yapılarak özellikle deprem durumu altında ilgili yapıların davranışı incelenmiş ve temel boyutlandırılması yapılmıştır.
In this thesis study, in the scope of generating electrical power from wind energy which is an important type among other renewable energy sources, offshore wind turbines which are spreading with an increasing acceleration in Europe and world and being thought to be an important part of the energy politics of the related countries in the future, has been put into consideration with its related topics with geotechnical engineering, suggestions have been given about foundation design and design methodologies, and the design path to be followed for the foundation design have been clarified especially for the case of the application of these constructions in Turkey. The study has been carried on with a piled foundation design for an offshore wind turbine in the context of Turkey under the mentioned principles and for two different piled foundation types linear and nonlinear analysis are carried out for service and earthquake loads, and the behaviour of the two alternatives have been investigated especially for the seismic conditions and foundation resizing have been executed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
deniz üstü rüzgar türbini, nonlineer analiz, kazıklı temel, offshore wind turbine, nonlinear analysis, piled foundation
Alıntı