Highly-skilled Migrants' Adaptation Process Through Participatory Urban Interior Design

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Kurt, Selen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
In this thesis the migration process of highly-skilled migrants is examined from a psychological viewpoint, especially with regards to factors supporting or hindering the adaptation process. The terms migrant and urban interior are linked to each other as a notion, by their temporality and mobility. A participatory urban interior design project is proposed as a measure to ease the adaptation process of highly-skilled migrants. With creating a participatory urban interior design platform, it is argued that becoming citizen is a condition that appears through spatial and expressive negotiations between the local society and the mobile people.
Bu tez çalışmasında yüksek vasıflı göçmenlerin göç süreci, özellikle adaptasyon sürecini destekleyen ya da engelleyen faktörler üzerinden, psikolojik açıdan incelenmektedir. Göçmen ve kentsel iç mekan terimleri, birbirleri ile kavramsal olarak geçicilik ve mobillik açısıdan eşleştirilmektedir. Katılımcı bir kentsel iç mekan tasarımı projesi, yüksek-vasıflı göçmenlerin uyum sürecini kolaylaştırmak için önerilmektedir. Katılımcı bir kentsel iç mekan tasarım platformu oluşturulurken, vatandaş olmanın yerel halk ile mobil insanlar arasındaki mekansal ve karşılıklı ilişki ile ortaya çıkan bir durum olduğu iddia edilmektedir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Sense of belonging, Aidiyet duygusu
Alıntı