İnşaat üretim zincirinde otomatik veri toplama teknolojisi kullanımının faydalarının belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
06.07.2011
Yazarlar
Demiralp, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Otomatik veri toplama teknolojisinin inşaat tedarik zincirinde kullanılmalarıyla elde edilen faydalar belirlenmiştir. Teknolojisinin uygulanması ile kazanılan faydalar tedarik zincirinde yer alan taraflar için ayrı ayrı değerlendirilmiş olup, kazanılan faydalar oranında maliyet paylaşım katsayısı hesaplanmıştır. Otomatik veri toplama teknolojisi olarak RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama) teknolojisi seçilmiş olup, bu teknolojisinin uygulanması ile prekast dış cephe panellerinin fabrikada ve şantiyede takip edilmeleri sürecinde elde edilen kazanımlar belirlenmiştir. Tedarik zincirinde geleneksel malzeme takip yöntemi için değeler belirlenirken fabrikada ve şantiyede yapılan görüşmeler ve direkt gözlemlerden yararlanılmıştır. RFID uygulanan durumlar ise yarı otomatik RFID durumu ve tam otomatik RFID durumu olarak iki kısımda incelenmiştir. RFID kullanılan durumlar için verilerin belirlenmesinde daha önceden yapılan çalışmaların incelenmiş ve analizler yapılmıştır. Her üç durum için de verilerin belirlenmesinden sonra değerler simülasyon programına girilerek sonuçlar elde edilmiştir. Yarı otomatik RFID – mevcut durum ve tam otomatik RFID – mevcut durum kıyaslamaları yapılmış olup bütün durumlar için işçilik, malzeme ve ekipman kazanımları hesaplanmıştır. Belirlenen kazanımlar tedarik zincirinin fabrika ve şantiye tarafları için ayrı ayrı hesaplanmış olup bu değerler kullanılarak maliyet paylaşım katsayısına ulaşılmıştır.
In this study the benefits that are gained after implementation of Automated Data Collection Technologies (ADCT) are examined. In order to calculate a cost sharing factor, the benefits are calculated separately for the parties of the supply chain. RFID technology is selected as an ADCT and prefabricated concrete panel supply chain is examined in order to identify the benefits of this technology on material tracking system both in production plant and at the construction site. Three cases are examined in this study; one is for the base case which is representing the current manual approach and two for the RFID implemented cases. RFID cases are examined as semi-automated RFID (SA RFID) case and full-automated RFID (FA RFID) case. The data for base case is gathered from the interviews and direct observations both in the plant and at the site. On the other hand, the data for the RFID cases are identified by examining previous studies and conducting analysis. After identifying the data for all three cases, they are entered to the simulation model and the results are gathered. The comparison for the base case – SA RFID and base case – FA RFID is conducted in order to identify the benefits related to labor, material and equipment. All the benefits are allocated to the parties of the supply chain and cost sharing factor is calculated by comparing the benefits gained by the parties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Otomatik Veri Toplama, Simülasyon, Maliyet Paylaşım, Bilgi Teknolojileri, Automated Data Collection, Simulation, Cost Sharing, Information Technology, Otomatik Veri Toplama, Simülasyon, Maliyet Paylaşım, Bilgi Teknolojileri, Automated Data Collection, Simulation, Cost Sharing, Information Technology
Alıntı