Taban İzolasyonlu Sistemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağlar, Meryem Camgöz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Taban izolasyonlu yapılarla, katlararası yerdeğiştirme ve kat ivme değerleri azalmaktadır; böylece taşıyıcı olan ve taşıyıcı olmayan elemanlar, depremin zararlı etkilerinden korunabilir. Taban izolasyonlu yapı ana frekansı, ankastre mesnetli yapı frekansına ve yer hareketinin hakim frekansına göre oldukça düşüktür. Yapının birinci mod deformansyonu, yalnızca taban seviyesinde oluşur ve üst yapı hemen hemen rijit bir davranış sergiler. Diğer modların yapı davranışına katkısı hemen hemen yok gibidir. Taban izolasyon sisteminin hareket denklemi, tek serbestlik dereceli bir sistem için Uygulama I’ de çıkarılmış ve Duhamel integrali ile çözümlenmiş, sonuçlar da SAP 2000 bilgisayar programında çeşitli mesnet tipleri için elde edilmiş sonuçları ile karşılaştırılmıştır.Uygulama II’ de dört katlı betonarme bir yapı için taban izolasyon tipleri incelenmiştir. Yapı, çeşitli mesnet tipleri altında çözümlenmiş, mekanik özellikleri belirlenmiş ve SAP 2000 bilgisayar ortamında Nllink eleman olarak tanımlanan izolasyon sistemleri için üç boyutlu nonlineer zaman tanım alanında çözümlenmiştir. Ayrıca sunulan mesnet tiplerine altenatif olarak, kurşun saplamalı kauçuk mesnetin ön tasarımının nasıl yapılacağı verilmiştir.Uygulama III’ de alternatif kayıcı mesnet ön tasarımı yapılmış ve analiz sonuçları önceki uygulamalarla karşılaştırılmıştır.
In this study, base isolation systems are in general classified into two categories, elastometric and sliding systems and mechanical characteristic and mathematical models of the each one is explained and theoretical basis of seismic isolation is presented in the following chapter. Equation of the seismic isolation motion will be given for a single degree of freedom model in the Uygulama I and base displacement is obtained by solving Duhamel integration and this result is compared to SAP 2000 analysis result of such systems subjected to variety of support.Afterwards, how to apply seismic isolation on multi-story structures is given on a simple four story shear wall concrete moment-resisting frame in Uygulama II.The mechanical properties verified isolation systems and these isolation systems the structure is analysed three dimensional, nonlinear on the SAP2000 program.how to perform the front design of an plug elartometer system is given as an alternative to the presented isolator type.As an add on to these in Uygulama III alternative sliding bearing pre design is given and these analysis results are compared with the previous applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Taban İzolasyonu, Sismik İzolasyon, Base Isolation, Sismic Isolation
Alıntı