Düzlemsel Beş Kollu Süspansiyon Sisteminde Kamber Açısının Kontrol Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-18
Yazarlar
Yelkencioğlu, Emrah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Farklı manevralar sırasında tekerlekler üzerinde oluşan kuvvetler tekerlekler ve yol arasındaki sürtünme karakteristiğine, tekerlek iskeletinin yola göre olan geometrik pozisyonuna ve tekerlek üzerine etki eden normal yüke bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tekerlek pozisyonunda meydana gelen ufak değişiklikler bile aracın yol tutuş karakteristiğine çok büyük etkiler yapabilmektedir. Bu çalışmada bağımsız süspansiyon türlerinden biri olan çift lades kemiği süspansiyon sisteminin ADAMS ortamında modellenmesi ve modele eklenen ekstra bir serbestlik derecesiyle tekerlek kamber açılarının belirlenen yönde kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede araç viraj alma yeteneği arttırılarak yüksek hızla viraja girme durumunda aracın devrilmesinin önüne geçilmesi sağlanabilmektedir. Çalışmanın son bölümünde MATLAB/Simulink ortamında oluşturulmuş oransal, integral, türevsel etkili (PID) kontrolcüyle ADAMS modeli arasında tümleşik simülasyon oluşturularak PID katsayıları belirlenmiş ve sistemin, yapılmak istenen kontrol şekline verdiği cevaplar incelenmiştir.
Tire forces which occur during different maneuvers have some uncertainties depend on the friction characteristic between tire and road, tire frame’s geometric position according to the road and normal force acting on the tire. Small changes on the wheels’ geometrical position may have big effects on the vehicles road holding capability. In this work of thesis a double whishbone suspension system has been designed with ADAMS software and camber angle of the suspension system is aimed to control along the pre-defined direction with an additional degree of freedom which added on the upper control arm of the double whishbone suspension system. In this way vehicles turning capabilites can be improved and roll over prevention can be achieved during high speed cornerings. Finally a co-simulation between ADAMS model and PID controller created in MATLAB/Simulink environment, carried out to determine PID coefficients (kp, ki and kd) and the response of the system to the applied controller has been observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Taşıt dinamiği, Süspansiyon sistemleri, Kamber açısı, Vehicle dynamics, Suspension system, Camber angle
Alıntı