Ağır Yük Taşıtlarının Aerodinamik Şekil Direnç Katsayılarının Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği Yöntemi İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-25
Yazarlar
Şahin, Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir ağır vasıta geometrisinin etrafındaki akış hesaplamalı akışkanlar mekaniği yöntemleriyle incelenmiş ve geometrinin aerodinamik direnç katsayısı elde edilmiştir. Çalışmada araç sonlu eleman modeli kurularak bu sonlu eleman modelinin hassasiyetinin aerodinamik direnç katsayısına etkileri incelenmiştir. Taşıt etrafındaki akışta hava akışı düzgün değildir ve türbülans bölgeleri meydana gelir. Hesaplamalı akışkanlar mekaniği yöntemlerinde kullanılan türbülans modelleri akıştaki türbülans hareketlerini doğru olarak yansıtabildikleri durumlarda olayın sayısal çözümü doğruya yaklaşır. Çalışmada türbülans modelleri incelenerek araç etrafında oluşan hız, basınç ve aerodinamik dirence etkileri incelenmiştir. Sonuçlar aynı geometriyle yapılan deney sonuçlarıyla kıyaslanarak sonucun doğruluğu değerlendirilmiştir.
In this study flow over a heavy vehicle based model is investigated with computational fluid mechanics method and the drag coefficient of the model is predicted. A finite element model was set up and effect of the mesh quality to aerodynamic drag has been studied. While air flow over a vehicle it isn’t uniform and smooth there are turbulence zones. The turbulence models used in computational methods have to solve the unsteady turbulence in order to method to achieve enough accuracy. In this study several turbulence models used to investigate their effects to velocity, pressure and drag around the vehicle. The results compared with the experimental result done with the same geometry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ağır vasıta, Aerodinamik direnç katsayısı, Türbülans modelleri, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Heavy vehicle, Drag, Turbulence models, CFD
Alıntı