Hava Fotoğraflarindan Semantik Bina Modellerinin Çikartilmasi Ve Citygml’e Dönüştürülmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-08
Yazarlar
Şengül, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda üç boyutlu (3D) şehir modelleri ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) günden güne önem kazanmaktadır. Üç boyutlu şehir modelleri, şehir detaylarının ve yeryüzünde ki cisimlerin sayısal gosterimleridir. Şehir hakkında gerekli bilgileri belirlemek için birçok kaynaktan veri toplamak mümkündür. Bu veriler LIDAR, lazer tarama, geleneksel ölçme yöntemleri, uydu ve hava fotoğraflarından yararlanılan çeşitli yöntemler yardımı ile elde edilir. Üç boyutlu Cografi Bilgi Sistemleri için toplanan veriler mekansal modelleme, coğrafi analizler, 3D görsellik ve simülasyon uygulamalarında kullanılır. Coğrafi verinin toplanması bir bilgi sisteminin yaratılması için en önemli aşamalardan biridir. Elde edilen verilerin coğrafi, topolojik, mekansal ve görünüş özelliklerini amaca en uygun şekilde,arasında ki ilişkileri ve sınıfları ile birlikte CityGML veri modeli içerisinde tanımlanır. Ana problem fotogrametrik yöntemle elde edilen sanal şehir modellerinin CityGML e dönüştürülmesi hakkında bir boşluk bulunmasıdır. Yapılan tez çalışmasının ana amacı fotogrametrik yöntemler kullanılarak olusturulan model ile City GML veri modeli arasında bulunan bu boşluğu doldurmaktır. Bu yapılan tez çalışması sırasında bu belirtilen boşluk FME programı ile doldurulmustur.
In recent years establishing three-dimensional (3D) city models and Geographic Information Systems (GIS) are getting more popular day by day. 3D City Models are digital representations of the Earth’s surface and related objects belonging to urban areas. In order to get information about a city is necessary to collect data from different sources. There are several methods of collecting the data such as LIDAR, laser scanning, surveying measurements, aerial and satellite images… etc. The 3D GIS data collected using with 3D geographic imaging can be used for spatial modeling, GIS analysis, 3D visualization and simulation applications. The collection of geographic data is of primary importance for the creation and maintenance of a GIS. CityGML defines the classes and relations for the most relevant topographic objects in cities and regional models with respect to their geometrical, topological, semantical and topological properties. The main problem, there is a gap between CityGML and traditional photogrammetric measurement methods. The main aim of the thesis study is how to create a link between the photogrammetric methods and CityGML, which is a common information model for the representation of 3D urban objects. In order to fıll the gap FME (The Feature Manipulation Engine) is used during the thesis study
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Üç-Boyutlu Şehir Modelleme, CityGML, Veri Modelleri, Sayısal Fotogrametri, 3D City Models, CityGML, Data Models, Digital Photogrammetry
Alıntı