Kazıklı Radyejeneral Temellerin Yanal Yük Altında Davranışının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-05-30
Yazarlar
Uysal, Hüsnü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı kazıklı radyejeneral temel sisteminin yanal yük altındaki davranışını sonlu eleman yöntemi yardımıyla inceleyerek; şu an gelişmekte olan, literatürde ve pratikte az sayıda çalışmaya sahip olan bu konu ile ilgili katkıda bulunabilmektir. Bu kapsamda ilk olarak düşey yük altındaki kazıklı radyejeneral temel davranışının anlaşılabilmesi için oluşturulan model Plaxis 3D Foundation yazılımı ile modellenerek statik yük altındaki analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları literatürdeki diğer yöntemlerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra Frankfurt’taki Yeni Sergi Salonu – 3. Kısım Binası’na (Neue Messehalle 3) ait kazıklı radyejeneral temel sisteminin 3 boyutlu modeli TNO DIANA yazılımı ile oluşturulmuştur. Statik ve dinamik yükler altında kazık ve radyejeneral temel davranışları irdelenmiştir. Buna ilave olarak kazıklı radyejeneral temel, kazıklı temel ve radyejeneral temel sistemlerin yatay statik yük ve yatay deprem kuvvetleri altında (time response analysis) dinamik analizleri gerçekleştirilerek deplasman, eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve moment değişimleri tüm temel sistemleri için incelenmiştir. Çalışmanın son aşamadında ise , üstyapı etkisinin de göz önüne alındığı temel sistemlerinin dinamik analizi incelenmiştir. Tek serbetlik derecesine (SDOF) sahip kütleye sahip kazıklı radyejeneral temel ve kazıklı temelin deprem yükleri altında analizleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.
The objective of this study is to analyze the pile raft foundation behavior under lateral load using finite elements method and to contribute to the science on this subject that has very few studies in the literature and in practice. In this context, primarily the model created to be able to understand the behavior of pile raft foundation under lateral load has been modeled using Plaxis 3D Foundation and the analysis of the model under static load have been carried out. The results of the analysis have been compared with the results of the other methods in the literature. Thereafter, 3 dimensional model of pile raft foundation system belonging to the New Exhibition Hall – 3rd Section Building in Frankfurt (Neue Messehalle 3) has been created with TNO DIANA software application. The behaviors of pile and raft foundations under static and dynamic loads have been examined. In addition, dynamic analysis of pile raft foundation, pile foundation and raft foundation systems under horizontal static load and horizontal earthquake forces (time response analysis) have been carried out and displacements, axial forces, shearing forces and momentum changes are examined for each of these foundation systems. In the last step of the study, these analyses, where the superstructure is ignored, the dynamic behavior of the considered foundation systems with the superstructure is also examined. The piled raft foundation and pile foundation systems supporting SDOF (single degree of freedom) systems with varying structural properties (i.e. mass/rigidity) have been analyzed under earthquake loads and the results are compared for each system.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Kazıklı radyejeneral temel, kazıklı temel, radyejeneral temel, yanal yük, sonlu elemanlar yöntemi, dinamik analiz, Pile Raft Foundation, pile foundation, raft foundation, lateral load, Finite Elements Method, Dynamic Analysis
Alıntı