Batı Anadolu Ve Yakın Çevresınde Sks Ayrımlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tok, Hande Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada S dalgası ayrımlanması yöntemi kullanılarak, Ege bölgesindeki yedi adet geniş bantlı istasyona ve Kafkasya bölgesindeki iki adet geniş bantlı istasyona ait deprem verileri işlenmiştir. Ege bölgesine ait verileri elde etmek için 2004 yılında kurulmuş olan İzmir Balçova BLCB, 2005 yılında kurulmuş olan Muğla Bodrum BODT, 2004 yılında kurulmuş olan Muğla Dalyan DALT, 2005 yılında kurulmuş olan Muğla Datça DAT, 2004 yılında kurulmuş olan Muğla Fethiye FETY, 2003 yılında kurulmuş olan Muğla Milas MLSB ve 2006 yılında kurulmuş olan Yerkesik YER istasyonları kullanılmıştır. Kafkasya bölgesine ait veriler 1998 yılında Rusya’da kurulumuş olan Kislovodks KIV ve 1997 yılında Ermenistan’da kurulmuş olan Garni GNI istasyonlarından elde edilmiştir. Ege bölgesine ait deprem verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınmıştır. Kafkasya bölgesinin verileri IRIS (Incorporated Research Institutions For Seismology) kuruluşunun WILBER II internet sitesinden indirilmiştir. Veri- işlem aşamasında 2002 ve 2007 yılları arasında kaydedilmiş derin odaklı ve büyük, tele-sismik depremler kullanılmıştır. Çalışmada depremlerin incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ile Ege ve Kafkasya bölgelerinin tektonik yapısı ilişkilendirilerek yorum yapabilmek amaçlanmıştır. Yeraltında S dalgası ayrımlanmasına neden olan anizotropi özelliği gösteren yapılar araştırılarak, ortamla ilgili farklı hızlarda seyahat eden ayrımlanmış dalgalardan hızlı seyahat eden S dalgasının yönlenme açısı  ve ayrımlanan dalganın iki bileşeni arasındaki gecikme zamanı t parametreler olarak hesaplanmıştır. Çalışmalarda kaynaktan çıkıp dış çekirdekten geçerek alıcıya gelen SKS fazı kullanılmıştır. Sonuç olarak Ege ve Kafkasya bölgelerinde bölgelerinin tektoniği yorumlamıştır.
In this study shear wave splitting method is used to process earthquake data from the seven broad-band stations from the SW Anatolia and two broad-band stations from the Caucasus regions. The stations in the SW Anatolia region are İzmir Balçova BLCB built in 2004, Muğla Bodrum BODT built in 2005, Muğla Dalyan DALT built in 2004, Muğla Datça DAT built in 2005, Muğla Fethiye FETY built in 2004, Muğla Milas MLSB built in 2003 and Yerkesik YER built in 2006. The stations in the Caucasus region are Kislovodks KIV built in 1998 in Russia and Garni GNI built in 1997 in Armenia. The earthquake records for the SW Anatolia region have been taken from the National Earthquake Monitoring Center of the Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute. The earthquake records for the Cacucasus region have been taken from the WILBER II of IRIS (Incorporated Research Institutions For Seismology). In the study the aim is to correlate the processed data with the tectonic structure of the SW Anatolia and Caucasus regions. The anisotropic structure causing the shear wave splitting beneath the stations have been investigated by using the SKS phase in order to determine the parameters which are the fast polarization direction  and the delay time between the two split waves t. In conclusion by calculating the parameters defining the anisotropy the structure of the mantle and the past and present deformations at the SW Anatolia and Caucasus regions are compared with each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Anizotropi, S dalgası ayrımlanması, SKS, Anisotropy, Shear-wave splitting, SKS phase
Alıntı