Kazıklı radye temellerde radye-kazık etkileşimi ve yük paylaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Karaşahin, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışması, geleneksel kazıklı temellere alternatif olarak ortaya çıkan kazıklı radye temellerde üstyapıdan gelen yükün, kazıklar ve radye tarafından paylaşıldığını anlatıp bu paylaşımın hangi mertebede olduğunu belirlemeye yöneliktir. Kazıklı temel çözümlerinde radye plağın aldığı yük göz önüne alınmaz. Ancak gerçekte radye plak ile kazıklar yükü paylaşmaktadırlar. Tez çalışması, genel bir literatür taraması ile yapılan bir arazi deneyi ve bunlardan elde edilen sonuçlardan oluşmaktadır. Literatür taramasında, kazıklı temellerin hesap yöntemlerinden örnekler, bu yöntemlerin karşılaştırılması, radye - kazık etkileşimi ve kazıklarla radye arasındaki yük paylaşımı incelenmiştir. Deney bölümünde kazık yükleme deneyi hakkında bilgiler verilmiş, yapılan arazi deneyi anlatılmıştır. Arazi deneyleri kazık ile radye arasındaki yük paylaşımını belirleyebilmek amacıyla hazırlanan, sadece kazığın zemine değdiği ve radye ile birlikte zemine girdiği jet-grout ve mini kazıklı dört değişik sistemden ibarettir. Deney sonucunda radye ile kazığın aldığı yük oranlarının bir çok parametreye bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Temel amaç olan ekonomik tasarım için radyenin yük alması gerekmektedir bu ise ancak oturmaların bir değere ulaşması ile mümkündür.
The aim of this study is to emphasise that the raft also carries and shares with piles some of the load acting on the piled-raft foundation systems, an alternative to the conventional piled foundation systems. In the analysis of which load beared by the raft is neglected. As indicated in this study but, raft and piles share the load. This study consists of a general literature review, field tests and the results of them. In the literature review; some examples of analysis methods for piled foundations, the comparison of them, the raft-pile interaction and the load sharing between piles and raft are examined. In the test part, some general information about pile-loading test is presented and the test method is explaned. For these tests, different models of varrying type of piles and raft positions were used. As a conclusion it is observed that the ratio of load carried by raft and piles depends on several factors. To obtain economic design as an essential goal, the raft should carry some load, which can only be possible in case the settlements exceed a particular value.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Kazıklı temeller, Radye temelleri, Yük paylaşımı, Piled foundations, Raft foundations, Load sharing
Alıntı