Kemençe'nin tarihi gelişimi, kemençe üzerinde araştırma ve düşünceler

thumbnail.default.alt
Tarih
1989
Yazarlar
Önüter, Fatoş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Klasik Müziğimize diğer sazlarımızdan daha geç katılan Kemence, 18. yy* a kadar iki telli olarak kullanılmış, daha sonraları pest tarafa bir tel ilavesiyle sanat musikisinde yer almaya başlamıştır. Repertuar ve icradaki değişime ve gelişime para lel olarak kemençede de 19. yy' dan itibaren geliştirme çabaları başlamış, ilk somut sonuçlar Hüseyin Saadettin Arel'in çalışmaları ile elde edilmiştir. 1930* lu yıllardan bu yana kemençede tel boyları eşitlenerek kapa sitesi 4 tel ile 3t5 oktava çıkarılmıştır. Daha sonra İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarının açılmasıyla tel boyları eşitlenmiş 4 telli kemence Sayın Cüneyd Orhon ve Cafer Açın' in çalışmaları ile resmi olarak eğitime alınmıştır.
Kemence, which has entered our classical music later than the other instruments, has been used with two strings until the 16th century, when another string was added on the base side. In conduction with the changes and progress in music, progress has also been recorded in the studies, with the kemence. The first tangible results were reached through the work of Hüseyin Saadettin Arel. Since 1930 kemence has been played with 4 equal strigns, and its capacity has reached 3» 5 octaves. With the opening of Istanbul Technical University, State Conservatory for Turkish Music (TMDK), studies on kemence with 4 equal strings started officially, with Mr.Güneyd Orhon and Mr. Cafer Açın.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
Anahtar kelimeler
Müzik, Kemençe, Türk sanat müziği, Music, Kemancha, Turkish art music
Alıntı