Riİit Panç İlc Bastırılmış Elastik Yarım Düzlemc Oturmuş Ağırlıksız Çift Şeritte Değme Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Adıbelli, Handan
Çömez, İsa
Erdöl, Ragıp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada elastik sabitleri farklı olan malzemelerden yapılmış, elastik yarım düzlem üzerine oturan yükseklikleri sırasıyla hl ve 112 olan iki tabaka arasındaki sürtünmesiz değme problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Üst tabakaya rijit panç vasıtasıyla tekil yük uygulanmıştır. Rijit panç ve üst tabaka arasında, iki tabaka arasında ve tabaka ile yarım düzlem arasında sürtünme olmadığı kabulü yapılmış bununla birlikte kütle kuvvetlerinin etkisi ihmal edilmiştir, Problem singüler integral eşitliklerinden oluşan bir probleme indirgenmiş ve Gauss Chebyshev formülü kullanılarak integral denklem sayısal olarak çözülmüştür. Sayısal sonuçlar ve bunlara bağlı grafikler bu bildiri de sunulmuştur.
İn this paper, a frictionless contact problem for two elastic layers made of different materials and have different highs respectively; hl,h2 resting on semi-infinite half plane is investigated according to the theory of elasticity. A compression load is applied on the upper layer by means of a rigid punch. İt is assumed that the contact between the rigid stamp and the upper elastic layer and, between bottom layer and elastic half plane is frictionless. Additionaly the effect of gravity forces are neglected. The problem is reduced to a system of singular integral equaiions. The singular integral equations are solved numerically by making üşe of appropriate Gauss-Chcbyshev İntegration formules. Numerical results and related graphics are given in this paper.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı