6x2 Ağır Bir Ticari Taşıtın Seyir Dinamiği Özelliklerinin Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-06
Yazarlar
Hasağasıoğlu, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasında, birlikte çalışılan firmanın sadece yerli pazar için ürettiği ağır bir 6x2 ticari taşıtın seyir dinamiği özelliklerinin sayısal yöntemlerle modellenmesi çalışması ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında MSC (Mechanical Simulation Corporation) firmasının SuspensionSim çoklu cisim statiği ve TruckSim çoklu cisim dinamiği yazılımlarından faydalanılmıştır. Amaç, ön ve arka akslara ait tekerlek asılışı modelleri dahil olmak üzere tüm taşıt modelinin oluşturulup taşıtın seyir dinamiği davranışını belirli senaryolar üzerinden etüd etmektir. Ön aks ve arka tandem aksların tekerlek asılışlarına ait modeller SuspensionSim programında hazırlanmış ve çözümleri yapılıp tekerlek asılış haritaları tüm taşıt modelini oluşturmak üzere TruckSim yazılımına ithal edilmiştir. SuspensionSim yazılımdan gelen tekerlek asılışı bilgileriyle beraber TruckSim programında tüm taşıt modelini oluşturmak üzere diğer taşıt özellikleri (tekerlek modeli, fren özellikleri, aktarma organları özellikleri vb.) girilmiş ve seçilen senaryolar gereği modelin koşuları değişik parametrelerin etkileri de incelenerek tamamlanmıştır.
On this Master Thesis, the computer aided vehicle dynamics analysis of a 6x2 heavy duty commercial vehicle is examined. For the analysis, Mechanical Simulation Corporation’s TruckSim multi body dynamics simulation and SuspensionSim multi body statics simulation softwares were used. The scope of this study is to design and model the front suspension and tandem rear axle suspensions and to examine the dynamic behavior of the entire vehicle. The models related to front and rear suspensions were prepared and solved in SuspensionSim and then these solutions were imported to TruckSim to form the entire vehicle model. In addition to the data coming from SuspensionSim related to suspension system of the entire vehicle , other vehicle parameters such as tire model, brake and power train properties were created in TruckSim environment and runs were made on some different scenarios to observe the effects of different parameters related to the vehicle or the scenario itself.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
taşıt dinamiği, simülasyon, ticari taşıt, seyir dinamiği, vehicle dynamics, simulation, commercial vehicle
Alıntı