Teknolojik Gelişmelerin Sonucunda Değişen Üretim İlişkilerinin,ofis Yapılarına Etkisi Ve Ofis Mekanları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Çimen, Tuba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ofis binaları endüstrileşme sonrasında kökten değişim göstererek, yirminci yüzyıl şehirlerine hakim manzara haline gelmişlerdir. Hangi tipte ve büyüklükte olursa olsun ofis binaları karmaşık binalardır ve tarih boyunca birçok güçten etkilenmişlerdir. 16. yüzyılda özel bankaların ve sigorta şirketlerinin kurulması ofis hayatında profesyonel olarak çalışan grupların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde yavaş da olsa çalışma mekanları ve yaşam alanları birbirinden ayrılmaya başlamıştır. 19. yüzyılın ortalarında endüstri, ticaret ve ulaşım kurumlarındaki genişleme büyüyen bir finansal talep yaratmıştır. Bu talep bankaların da kayda değer bir şekilde katıldığı limitet şirketlerin sayılarının artmasına sebep olmuştur. Farklı alanlardaki becerilerin belirginliğinin ortaya çıkması aynı zamanda hiyerarşik yapının da gelişmesine sebep olmuştur. Ofis binalarının gelişimindeki en önemli etki 20.yüzyılın teknolojik gelişmeleridir. Endüstri dönemi organizasyon modelleri değişerek, bilgi çağının yeni organizasyon modellerinde bürokrasi ve hiyerarşi parçalanmıştır. ‘İstediğin yerde istediğin zaman çalışmak’ ve ‘ofis bulunduğunuz yerdir’ felsefesi ile yeni ofis mekanlarının konsepti özetlenmiştir. Bu bağlamda, ofis binaları oteller gibi karşılama bölümü, yemek alanları, buluşma alanları içermeye başlamıştır. Sonuç olarak, ‘ofis’ tanımlaması tarihi dönemlerde Mısır ve Yunan uygarlıklarında evin bir bölümü olarak kullanılmış ve bugünlerde ironik bir şekilde aynı anlamı taşır hale gelmiştir. Dijital dünyanın etkisinde, uzaklık terimi tamamen yok olacak ve ofis o an için bulunduğunuz mekan anlamına gelecektir.
Office buildings have developed radically after industrialization and became the landscape of the 20th century. Whatever its size or type, the office building is a complex building type and is affected by many forces. In sixteenth century, with the founding of private banks and insurance companies, professional groups came into being whose fields of activity were linked to office work. From the middle of the nineteenth century, the expansion of industrial, commercial and transportation enterprises (railways) generated a growing demand for financing, which led increasingly to the establishment of limited companies. At the same time a hierarchical structure in office organizations had developed. In twentieth century the development of information technologies have the most significant affect on design of office buildings. The old office organization model changed and in the new organizational working models the hierarchy and bureaucracy have destroyed. Information technology has changed every characteristics of office work, giving access to data and to strengths of computation unimaginable. ‘Work where you want to, when you want to ‘and ‘your office is where you are’ shows the new concepts of new work environment. In regard to IT, office buildings have started to include hotel-type features, a variety of food services and meeting areas. In conclusion, office spaces have formed in ancient times as a part of house, and nowadays it has ironically turned out to be the same usage. The developments of IT will influence ways of working that will be resulted in changes of term ‘office’ can just be a place where you are.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Üretim ilişkileri, Teknoloji, Bilgi Çağı, Ofis mekanları, Production Process, Technology, Information Age, Office spaces
Alıntı