1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’teki Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Ve Çok Katlı Çelik Yapının Bu Yöntemle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Veysel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Yapılan çalışmanın amacı, 1998 yılında yürürlüğe giren ‘Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’deki kavram ve kabuller ile bu yönetmelikte yer alan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bu yöntemin çok katlı bir çelik yapı örneği kullanılarak irdelenmesidir. Çalışmada 1998 Deprem Yönetmeliği’nde yer alan yeni kavram ve tanımlarla ilgili bilgiler verildikten sonra bu yönetmeliğin içerdiği Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, hesap kuralları bakımından incelenmiştir. Bu incelemenin ışığı altında çok katlı bir çelik yapı örneği, söz konusu Deprem Yönetmeliği’ne ve içerdiği Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi esas alınarak yatay ve düşey yüklere göre analiz edilmiş ve yapıya ait taşıyıcı elemanlar boyutlandırılmıştır. Son olarak, yapısal elemanlar için ayrı ayrı metraj yapılmış ve bu elemanların tüm yapı ağırlığına oranları hesaplanmıştır.
The purpose of this study, is to examine concepts assumptions and Equivalent Seismic Load Method in Specifications for Structures to be Built in Disaster Areas amended on 2.7.1998 in detailed way and to investigate the behavior of a multi-storey steel structure using this method. In the study, after the knowledge has been given about new concepts and descriptions, Equivalent Seismic Load Method in New Turkish Earthquake Design Code has been investigated from point of seismic design rules. Under this investigation the multi-storey steel structure was analyzed according to Equivalent Seismic Load Method with respect to lateral and vertical loads and then structural members of the building was given diamentions. Finally, quantity surveying was made for each structural member. The ratio at the weight of the each structural members to total weight of the building has been calculated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Çok katlı çelik yapı, Metraj, Specifications for Structures to be built in Disaster Areas amended on 2.7.1998, Equivalent Seismic Load Method, Multi-storey steel structures, Quantity surveying
Alıntı