Avrupa Birliği İle Uyum Sürecinde Türkiye’nin Su Hukuku, Su Politikası Ve Su Kaynakları Yönetimi Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbay, Zoleikha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de kullanılabilir tatlı su kaynakları potansiyeli belirlenmiş, suyun insanlık açısından, dünya ve Türkiye için giderek artan önemi vurgulanmıştır. Türkiye’nin mevcut su hukuku, su politikası ve su kaynakları yönetimi değerlendirilmiş, mevcut sistemdeki eksiklikler, sorunlar; bu sorunların çözümü ve eksikliklerin kapatılması için yapılması gerekenler belirlenmiştir. Bunun yanında, Avrupa Birliği’nin, topluluk su ortamının geliştirilerek muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla, topluluk sularının koruma politikalarını düzenleyen, Su Çerçeve Direktifi incelenmiş, bu çerçeve yasasının kapsamı, amaçları ve hedefleri belirlenmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Su Çerçeve Direktifi kapsamında, mevcut su hukuku, su politikası ve su kaynakları yönetim modeli ile nasıl bir durumda bulunduğunun değerlendirilmesi yapılmış, bu çerçeve yasası kapsamında Türkiye’de yapılması gereken düzenlemeler belirlenmiştir.
In this study, the potential of the fresh water of Turkey and the world is designated, and the importance of water for world and Turkey is emphasized. Turkey’s present water law, water policy and water sources management evaluated, the problems, missing parts, the solution of the problems and provision of missing parts of the present system are determined. Another purpose of the study is, to investigate European Union’s Water Framework Directive which has an objective to arrange policies for protection of community waters for develop and protect community’s water area. The scope, aim and target of this Directive are designated. In the process of Turkey’s accommodation to European Union, the conditions of present water law, water policy and the model of water resources management are evaluated in the scope of Water Framework Directive. The arrangements which have to done in Turkey due to Directive are designated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Türkiye, Avrupa Birliği, Su Hukuku, Su Politikası, Su Yönetimi, Turkey, European Union, Water Law, Water Policy, Water Management
Alıntı