Trakya Formasyonunda Yapılan Öngermeli Ankrajlı Derin Kazıların Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-08-12
Yazarlar
Çınar, Arif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırma Trakya Formasyonunda yapılan öngermeli ankrajlı derin kazıların tasarımı ve sonlu elemanlar yöntemiyle çözümünü incelemek için hazırlanmıştır. Yapılan araştırma ile grovak birimlerde yapılacak ankrajlı derin kazı projelerinde, mühendislik parametrelerinin seçilmesi ve iksa modelinin çözülmesi için gerekli literatür çalışmalarının bir arada sunulması ve benzer araştırmalara kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. Genel olarak derin kazıların günümüzdeki önemi, kullanım alanı ve tasarım felsefesine vurgu yapılmış, derin kazı destekleme sistemleri hakkında bilgiler verilmiş, koşullara göre seçilmesi gereken iksa sistemleri üzerinde durulmuştur. Derin kazıların sıkça yapıldığı İstanbul’un genel jeolojisini oluşturan Trakya Formasyonu ve bu formasyonda yer alan grovak birimlerin mühendislik parametreleri konu edilmiştir. İksa sistemlerinin tasarımı için büyük önem taşıyan yanal toprak basınçları irdelenmiş ve değişik zemin koşulları ve iksa sistemlerine göre seçilmesi gereken yük dağılımları irdelenmiştir. Derin kazı iksa sistemi olarak, öngermeli ankrajlı iksa sistemlerinin tasarımı incelenmiş, ankrajlı sistem elemanları, ankraj stabilite tahkikleri ve kontrol deneyleri anlatılmıştır. Araştırma kapsamında, grovak birimde yapılan öngermeli ankrajlı sistemlerin sonlu elemanlar yöntemi ile hesap yapan Plaxis bilgisayar programı ile modellenmesi konu edilmiş, İstanbul ili sınırlarında yapılan iki farklı öngermeli ankrajlı iksa uygulaması vaka analizi olarak irdelenmiştir. Öngermeli ankrajlı iksa sistemlerinin tasarımı, grovak birimlerin mühendislik parametreleri ve sonlu elemanlar analizi hakkında genel değerlendirmeler yapılmıştır.
This research was conducted in order to examined the design of anchored excavation and find a solution with finite elements method in Trace Formation. It was targeted that choosing of engineering parameters and at the same time all similar researches were presented to be a source for the projects of anchored excavation in greywacke units. It was carried out with different episodes, generally the ideas were given about the significance, usage field and philosophy for designing of deep excavation today. Also, some information were presented to support deep excavation and choose retaining systems in various conditions. Furthermore, “Trace Formation” which is based on Istanbul’s Geological structure and engineering parameters of greywacke units in this formation were described with details. In addition, lateral earth pressure which is so significant for designing retaining systems and load distribution considering in term of different soil conditions and according to type of retaining systems were analysed. As a deep excavation retaining system, designing of anchored excavation, anchored system components and stability of anchorage were tested. In the scope of this research, anchored systems which were in greywacke units were modelled by Plaxis software which was based on finite elements method. Two different anchored project applications were analysed as samples which are placed in Istanbul city borders. Consequently, it has been made general appraisal in terms of designing anchored retaining systems, engineering parameters of greywacke units and finite elements analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ankraj, grovak, sonlu elemanlar, Anchor, greywacke, finite element
Alıntı