Yatay kuyuların verimliliği

thumbnail.default.alt
Tarih
1990
Yazarlar
Menekşe, Kubilay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada yatay kuyuların verimliliği incelenmiş ve yatay kuyuların düşey ve düşey çatlaklı kuyulara göre verimlilik artışı sağlayacağı koşullar araştırılmıştır. Sonsuz bir rezervuarda yer alan yatay kuyuların basınç davranışlarının incelenmesi sonucunda yatay kuyu verimliliğinin kuyu uzunluğunun artması, formasyon kalınlığının azalması ve düşey yöndeki geçirgenliğin artmasıyla artacağı gösterilmiştir. Elde edilen bir başka Önemli sonuç da kuyunun delinmesi sırasında oluşacak yataydan sapmaların verimliliği önemli ölçüde etkilememesidir. Bu çalışmada bulunan en önemli sonuç sınırlı bir rezervuarda yer alan yatay ve düşey çatlatılmış kuyuların verimliliğinin akış koşullarının bir fonksiyonu olduğunun gösterilmesidir. Elde edilen sonuçlar rezervuardaki akış koşullarının doğru olarak tanımlanmaması ve bu akış koşulları için geçerli bağıntıların kullanılmaması durumunda kuyu verimliliğinin üç kata varan oranlarda hatalı belirlenebileceğini göstermektedir.
Some well completion types have been developed to gain higher production rates for the same pressure drop as conventional types. Principally, we need larger surface area for fluid entry to obtain this increment in productivity. Vertically fractured wells are a common example for this purpose. Some technical developments in drilling technology made it practical to drill horizontal wells during the last decade. Having some advantages such as low water and gas coning tendency or effective drainage of possible natural fractures in the reservoir, horizontal wells compete with vertically fractured wells while operational costs and difficulties limit the feasibility of horizontal wells in this competition. In this work, horizontal well performance was evaluated regarding pseudoskin and productivity index concepts. Horizontal well pressure behavior is rather complex to obtain comparing to vertical wells or vertically fractured wells. A reservoir produced by a horizontal well has different flow regimes (even three dimensional during particular time periods) and no simplification can be made due to symmetry as we made for a cylindrical reservoir with a fully penetrating vertical well at the center. Pressure equations for horizontal wells that were obtained and presented in literature by Özkan et al. [2] were used for the comparison of horizontal wells and vertical wells. Pseudoskin function concept is one of the methods for this comparison. Horizontal well pseudoskin function is simply the difference between horizontal well and vertically fractured well dimensionless pressures and can be shown as follows: F = PmD' P to Where pwo and p to are horizontal well and vertically fractured well dimensionless pressures respectively. To obtain pseudoskin functions, pressure equations need to be derived first. Subtracting these equations, common terms cancel each other and what remains is the pseudoskin function. Pseudoskin function of a vertically fractured well with respect to a vertical well is as follows [2] : a{xü
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
Anahtar kelimeler
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Kuyular, Petrol, Verimlilik, Petroleum and Natural Gas Engineering, Wells, Petroleum, Productivity
Alıntı