Kemanede yeni yapım teknikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Yeğin, Veyis
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1994
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Müzik, Halk müziği, Kemane, Müzik aletleri, Türk halk müziği, Yaylı çalgılar, Üretim teknikleri, Fine Arts, Music, Folk music, Violin bow, Musical instruments, Turkish folk music, String instruments, Production techniques
Alıntı