Akseki, Hacıgüzeller Evi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başarır, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Akseki, Batı Torosların güney yönünde kurulmuş, Alanya’dan sonra, Antalya’nın en eski ilçesidir. Kuzeyinde Göller Bölgesi bulunur. Akseki doğuda Gündoğmuş ve Bozkır, batıda Manavgat, kuzeyde Seydişehir, güneyde ise yine Gündoğmuş ve Manavgat ilçeleriyle çevrilidir. Akseki yöresinin tarihi dokusunu oluşturan yapılar konusunda yeterli araştırma yapılmamış olması dikkati çekmektedir. Yöredeki tarihi dokuyu oluşturan yapıların plan ve cephe özellikleri, yapım sistemi, ahşap işçiliği de göz önünde bulundurularak, önemli bir geçmişi olabileceği tahmin edilen bir yapı seçilerek belgelenmesi amacı ile üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir. Seçilen yapı Akseki ilçesi’nin merkezinde bulunmaktadır. Akseki ilçesi, Fakılar Mah. 30 ada 18 parselde bulunan konak ; haçvari sofalı plan şemasına sahip, avlulu, içinde bezemeleri olan (ahşap tavan, lambalık, şerbetlikler, taş işçiliği, ahşap işçiliği v.s.) ve yöredeki tarihi dokunun özelliklerini barındıran bir konuttur. Yapının belgelenmesi ve restorasyonuna yönelik olarak, 1/50 ölçekli, rölövesi çıkarılmıştır. Detaylar 1/5, 1/10, 1/20 gibi ölçeklerde çizilerek, yazı ve fotoğraflarla bu çizimler desteklenmiştir. Dönem analizi ve hasar tespitlerinin yapılmasından sonra, elde edilen veriler en doğru şekilde değerlendirilerek, yapının korunmasına ve yaşatılmasına yönelik, yine 1/50 ölçekli restitüsyon ve restorasyon ve yeniden kullanım projelerinin hazırlanmasına çalışılmıştır. Bu belgeleme ve restorasyon projesinin hazırlanmasından sonra Çekül Vakfı ile Antalya Mimarlar odası tarafından yapılacak maddi ve manevi destekle yapının yaşatılması mümkün olacaktır.
Akseki is the second oldest settlement in the province of Antalya. It is located to in the south of the Taurus Mountains. It is strange researches on Akseki are very limited in number and scope. In this project, an important historical background is taken as a case study to investigate the plan types, construction systems and materials, which were used in and around Akseki. The house is located in the center of Akseki, within the District of Fakılar. It is a dwelling, which embodies the characteristic features of the settlement. The construction technique is mixed, courtyard and special decorative elements. This thesis also includes a detailed analytical survey of the house at 1:50 scale, aimed at the production of a restoration project in the end. Architectural details are documented at 1:1; 1:5, 1:10 and 1:20 scale are supported with photography and written descriptions. This is followed by a chronological analysis and a documentation of structural deformations and material deterioration. The evaluation of the data obtained from the analytical study was used to develop to a restitution proposal and then a restoration. Çekül and Antalya Mimarlar Odası will appropriate the house. The re-use project is prepared with a 1:50 scale, aimed at the conservation of this unique example of traditional Turkish civil architecture. We hope that the chances to save the building will be increased after the documentation and the preparation of a restoration project.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Akseki, Türk evi, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Akseki, Turkish House, Vernacular architecture, Conservation of rural architecture. Restitution, Restoration
Alıntı