Suphi Ziya Özbekkan'ın Hayatı Ve Bazı Eserlerinin Müzikal Açıdan İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Özerden, Oktay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Suphi Ziya üzbekkan, Müziğimizin özellikle önemli formlarından biri olan jarkı formunda Hacı Arif Bey, Şevki. Bey, Rahmi Bey ile içinde bulunduğumuz yüzyıla ulaşan ve bu formun zincirinizi halkalarını Oluşturan bestekârlarımızın . Bunun yanında sadece garkı formunda değil, müziğimizin diğer büyük formlarında da (Beste,Ağır Semai, Yürük Semai) az sayıda olsa da nadide eserler vermiş olması dulayısjyle diğer şarkı formu bestekârlarımızdan ayrılmıştır. Eserlerinde güfte i Le besteyi çok iyi birleştiren ve oldukça akıcı bi r uslûbla yazan bestekarın eserleri günümüze kadar rağbetle çalınıp, söylenmiş ve dinlenmiş olup bundan sonra da bu niteliğini herhalde koruyacaktıt.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
Anahtar kelimeler
Müzik, Bestekarlar, Biyografi, Türk müziği, Suphi Ziya Özbekhan, Music, Composers, Biography, Turkish musi, Suphi Ziya Özbekhan
Alıntı