Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği Sürecinde Dinin Rolü: Bir Engel Mi?

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Ertürk, Gizem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tezde cevaplanmaya çalışılan temel soru şudur: ?Türkiye, çoğunluğu Müslüman olan nüfusu ile Avrupa Birliği?ne üye olabilir mi?? Sonuç olarak, bu tez dinin tek başına Türkiye?nin AB?ye üyelik sürecinde bir engel teşkil etmeyeceğini savunmaktadır. Entegrasyon, basmakalıp algıların değişmesiyle mümkün olabilir. Örnekse, ?Türkiye çoğunluğu Müslüman olan nüfusuyla Avrupa Birliği?ne üye olabilir mi?? gibi hâkim soruların yerini ?Avrupa Birliği, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyle birlikte yaşamayı ister mi?? almalıdır. Anahtar Kelimeler: Politika, Din, yumuşak Güç, Avrupa, Sekülarizm
The main question tried to be answered in the thesis is ?Can Turkey be a member of the European Union with a Muslim majority?? The thesis reaches a conclusion investigating if there is a possibility of integration. The main argument is that religion all by itself could not be an obstacle in Turkey?s accession to the European Union. Integration can occur with changing stereotyped perceptions. To illustrate, dominant questions, such as ?Does Turkey maintain membership to the European Union with its Muslim majority population??, should be changed into ?Does the European Union want to live together with a country which has a Muslim majority population on the condition that Turkey provide all criteria expected from a candidate state?? Keywords: Politics, Religion, Soft Power, Europe, Secularism
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
Anahtar kelimeler
Siyasal Bilimler, Avrupa Birliği, Din, Din-siyaset ilişkileri, Müslümanlık, Sekülerizm, Tam üyelik, Türkiye, Uyum süreci, Yumuşak güç, İslam dini
Alıntı