Bina Deprem Performanslarını Değerlendiren Yöntemlerin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldız, Demir Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ilgili yönetmelik koşullarına göre boyutlandırılmış bir betonarme düzlem çerçeve ile mevcut az katlı betonarme yapı stoğunu belirli ölçüde temsil eden bir düzlem çerçevenin deprem performanslarının belirlenmesi için, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007’de tanımlanan doğrusal yöntemlerden Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, doğrusal olmayan yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi uygulanmış ve her üç yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde önerilen bu üç yöntem ile belirlenen kesit hasar bölgeleri, göz önüne alınan taşıyıcı sistem modellerinde, belirli oranda birbirine yakın sonuçlar verdiği saptanmıştır.
In this study, linear equivalent seismic load, non-linear pushover and non-linear time history evaluation methods proposed by the 2007 Turkish Seismic Code are used to determine the earthquake performance of a two storey reinforced concrete frame which is proportioned by the code according to the related conditions and a six storey reinforced concrete frame which represent the existing low-rise reinforced concrete buildings in Turkey. The results achieved by three methods for two different examples have been compared and interpreted. The numerical results obtained by this study indicate that the all three methods proposed by the 2007 Turkish Seismic Code exhibit similar results especially in terms of cross-sectional damage levels for all considered structural models.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
2007 Türk Deprem Yönetmeliği, Performansa Dayalı Değerlendirme, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Statik İtme Analizi, Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi, 2007 Turkish Seismic Code, Earthquake Performance Evaluation, Equivalent Seismic Load Method, Pushover Analysis, Nonlinear Time History Analysis
Alıntı