20 Katlı Bir Betonarme Binanın Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kutlu, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 20 katlı bir betonarme binanın deprem yükleri etkisindeki davranışı ve tasarım aşamaları irdelenmiştir. Daha sonra binanın SAP 2000 sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak 3 boyutlu modellemesi yapılmıştır. Binanın deprem kuvvetleri etkisindeki davranışını incelemek amacıyla ABYYHY’de anlatılan Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre belirlenen kuvvetler bilgisayar modelinde etki ettirilmiştir. Ayrıca Teknik Rapor 16’da anlatılan yaklaşık analiz metodu ve SAP 2000 programıyla Spektral Analiz metodu yapıya uygulanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Eşdeğer deprem yüklerine göre elde edilen sonuçlar kullanılarak, zemin kat kolon ve kirişleri, bina çekirdek bölgesindeki P3 perdesi (kritik perde yüksekliği ve dışı) ve zımbalama donatısı gerektirmeyecek yeterli kalınlıktaki radye temel için betonarme hesapları ve çizimleri yapılmıştır. Ayrıca, statik ve dinamik toprak basıncı etkisindeki bodrum perdeleri betonarme hesapları ve çizimi yapılmıştır. Betonarme hesaplar ABYYHY 98 ve TS 500’de belirtilen tasarım kriterlerine uygun olarak yapılmıştır.
In this study the design procedure of a 20 storey reinforced concerete building and its behavior under seismic loads is considered. First of all, under the effects of self weight and live loads presented in Turkish Standarts 498, preliminary dimensions are assigned to the structural elements according to the criteria mentioned in Turkish Standarts 500. Afterwards, 3 dimensional modelling of the building is made using SAP 2000 finite element analysis programme. For the purpose of considering the behavior of the building undergoing lateral seismic effects, the loads found according to the Equivalent Seismic Load method presented in the Turkish Earthquake Code are used in the computer model. In addition the approximate analysis method presented in Technical Report 16 and Spectral Analysis method using the SAP 2000 programme is applied to the building and results are corresponded with eachother. Using the results obtained from the equivalent seismic loads, the reinforced concerete sectional calculations and drawings of the ground floor columns and beams, P3 shear wall ( inside and outside of the critical shear wall height ) located in center zone and the mat foundation with adequate thickness in which punching effects are sustained without any steel reinforcement. Also, the calculations and drawings of the basement surrounding walls are made under the effects of the static and dynamic earth pressures. All of the calculations are carried out according to the criteria presented in Turkish Earthquake Code and Turkish Standarts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Betonarme Bina, Deprem, SAP 2000, Reinforced Concerete Building, Earthquake, SAP 2000
Alıntı