Elektrodöndürme Yöntemiyle Elde Edilen Jelatin Nanoliflerinin Emülsiyonlarda Stabilize Edici Olarak Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
04.07.2013
Yazarlar
Okutan, Nagihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada öncelikle doğal polimerlerden elektrodöndürme tekniği ile nanolif elde edilmeye çalışılmıştır. Denenen polimerler içinde sadece jelatin ile tek başına nanolif elde edilebilmiştir. Jelatin ile elde edilen nanoliflerde farklı elektrodöndürme koşullarının nanolif morfolojisine etkisi incelenmiştir. Elde edilen SEM görüntüleri sonucunda en ince nanolif çapına 28 kV, 0,1 ml/s debi, 10 cm plaka mesafesinin uygulandığı elektrodöndürme şartlarında ulaşıldığı görülmüştür. Daha sonra 18 kV, 1ml/s debi, 10 cm plaka mesafesi koşullarında üretilen nanolifler biriktirilerek emülsiyonların stabilizasyonunda kullanılmıştır. Jelatin nanolifleri farklı konsantrasyonlarda Y/S emülsiyonlarına ilave edilerek, emülsiyon stabiliteleri zeta potansiyeli, damlacık boyutu ve dağılımı, türbidite, yüzey gerilimi, reoloji ve kremleşme indeksi bakımından değerlendirilmiştir. Ölçüm sonuçları Y/S emülsiyonuna jelatin ilave edilmesi durumunda alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Jelatin nanolifleri ile stabilize edilen emülsiyonlarda jelatin ile stabilize edilen emülsiyonlara göre ortalama damlacık boyutlarının ve türbidite değerlerinin daha küçük olduğu, yüzey gerilimlerinin ve reolojik karakterizasyonda n değerlerinin daha yüksek olduğu, 15 gün boyunca 4o C’de ise kremleşme indekslerinin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu karşılaştırmalar sonucunda Y/S emülsiyonlarına jelatin nanolifleri ilavesinin, jelatin ilavesine göre daha stabil emülsiyonlar oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
In this study we investigate using gelatin nanofibers obtained by electrospinning technique for the stabilization of O/W emulsions. First we investigated the process factors affecting the morphology and diameter of gelatin nanofibers. We stabilized O/W emulsions by adding gelatin nanofibers obtained from 18 kV and 1 ml/h feed rate, at different concentrations. The stability of O/W emulsions determined by zeta potential, droplet size and distribution, turbidity, surface tension and rheological measurements. Measurement results of O/W emulsions compared with the results of gelatin stabilized emulsions. In this study droplet size and droplet size distributions are major factors influencing the emulsion stability. Little droplet aggregation occured at emulsions stabilized by gelatin nanofibers during storage. According to the comparisons we conclude that gelatin nanofiber added O/W emulsions are more stable at 4o C for fifteen days. This study provided valuable information about the potential application of gelatin nanofibers as emulsifiers in O/W emulsions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Elektrodöndürme tekniği, Jelatin nanolifleri, Y/S emülsiyonları, Electrospinning technique, Gelatin nanofibers, O/W emulsions
Alıntı