Cep Telefonu Üzerine Bir Araştırma Ve Tasarım

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Akdoğan, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İletişim, varoluşlarından bu yana insanoğlu için vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. İnsanlar, yaklaşan tehlikeleri haber vermekten, sevinçleri paylaşmaya, olağanüstü durumların bildirilmesinden doğan yeni bir bebeğin duyurulmasına kadar her türlü bilgiyi diğer insanlara iletmek üzere kesin bir yol bulmuş ve haberleşmeyi -iletişimi- sağlamıştır. Duman, tamtam sesleri, güvercinle haber uçurmak, ulak yollamaktan telgrafa ve çok yakın bir geçmişe, 19. yy 'a kadar hayal bile edilemeyen telefona dek uzanan gelişim, her geçen gün sunulan yeni bir olanakla daha da ileri gitmektedir. Günümüzde geldiği en son nokta cep telefonlarıdır ki, bu iletişimin son noktası değil ancak önemli bir adımıdır. Bunu takiben, üzerinde henüz çalışılmakta olan görüntülü telefonlar ve derken görüntülü el telefonları... Bunlar şimdilik insan beyninin ulaşabildiği, olabilirliği yüksek araştırmalardır. Bu tez, kullanıcısı her geçen gün daha çok artan cep telefonları üzerine bir araştırma niteliğindedir. Telefonun sözlük anlamı, tarihçesi, Türkiye ' ye gelişi, geçmişten günümüze makinalann gelişimi ve örneklenmesi konularıyla başlamaktadır. İkinci bölüm, sistemin tanıtalım ve teknik bir takım özellikleri kapsamaktadır. Kullandığımız sistemden farklı bir sistemle, GSM ( Global System for Mobile Communication) ile çalışan cep telefonları, hücresel habeleşmeyi ve sayısal teknolojiyi kullanmaktadır. Radyo dalgalan kullanılarak hareketli oluşu sağlanmış, GSM ile bir norma oturtularak, bu şebekeye dahil her yerde işletimine olanak tanınmıştır. Üçüncü kısım bir pazar araştırmasını, ilk analog örneklerden başlayarak bugüne kadar olan örnekleri içermektedir. Türkiye' de üretilmekte olan yerli bir cep telefonu olmamakla birlikte; onlarca marka, çeşit cihazlar, ithal izni almış firmalarca pazarlanmaktadır. Tasarım yaklaşımlarının anlatıldığı dördüncü bölüm; tasarım stratejileri, anket uygulaması, bu anketin analizi, bulgular ve sonuçlarına dairdir. Kullanıcı tercihlerinin, şikayetçi oldukları konuların belirlenmesi; tasarlanan yeni ürünün kullanıcı anketi ile desteklenmesi gerekmektedir. Problemlerin belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin kullanılır duruma getirilmesi, ileride aksayan yönlerin daha rahat ortaya konup, direk müdahaleye olanak tanıması açısından sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır ki, bu nedenle bir ürün şartnamesi hazırlanmalıdır. Beşinci bölüm ürün şartnamesidir. Son kısım, tüm tezin toparlanıp bir sonuç ortaya konulmasıdır. Sonuç bölümü olmakla beraber, aslında ideal bir cep telefonuna yönelik baş yazı niteliğinde varsayılabilir. Bütün veriler, en ideali - teknolojinin imkan tanıdığı kadarıyla - yaratmak üzere baz alınıp, şık bir kaba oturtulmak üzeredir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Cep telefonu, Cellular phone
Alıntı