Poly(acrylonıtrıle-co-methylacrylate)/pedot Kapsül Yapılı Nanokompozit Ve Nanofiberleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-03-14
Yazarlar
Eroğlu, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
P(Acrylonitrile-co-Methylacrylate) kopolimerinin sentezlenerek, etrafının Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) ile kaplanarak, üretilen yeni kapsül yapılı nanokompozit malzeme detaylı olarak karakterize edilmiştir .Sentezlenen malzemenin elektrospinning yöntemi ile oluşturulan nanofiberlerin ve kapsül yapılı nanokompozit malzemenin morfolojik özellikleri NMR(Nükleer magnetik rezonans), TEM (Transmisyon Elektron Mikroskobu), AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) ve SEM (Taramalı Electron Mikroskobu), yapı analizi için FTIR-ATR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometre) ve UV-Vis (Ultraviyole Görünür Bölge Spektrometresi), Energy dispersive X-ray analiz (EDX), elektrokimyasal olarak empedans ve iletkenlik ölçümleri için (Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EES)) ile karakterizasyon ölçümleri yapılmıştır. Nanofiberlerin elektrokimyasal empedans ölçümleri lityum per klorat sulu çözeltisi içerisinde FTO iletken cam üzerinde incelenerek fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenerek eşdeğer devre modellemesi yapılmıştır.
In this study, Poly(Acrylonitrile-co- Methylacrylate)/PEDOT Core Shell was synthesized from acrylonitrile (AN) 90% and Methylacrylate (MA) 10% molar ratios by emulsion polymerization in the presence of surfactive dopant sodium dodecyl sulfonate in aqueous media, using ammonium persulfate as initiator.Synthesized nanocomposite is characterized by FTIR-ATR, Uv-visible Spectrophotometric, SEM (Scanning electron microscope), AFM (Atomic force microscopy) , TEM(transmission electron microscope) and NMR (nuclear magnetic resonance spectroscopy). Nanofibers were produced with electrospinning method on Al template and were characterized by SEM(Scanning electron microscope), Optical Microscopy and X-ray analysis(EDX) results. Electrochemical Impedance measurement and cyclic voltammetry of nanofibers is performed in in %0.01 M LiClO4 solution. The EIS results were fitted with an equivalent electrical circuit for learning about nanofiber electrochemical and physical chracteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Nanokompozit, Nanolif, İletken polimer, Nanokapsül, Nanocomposite, Nanofiber, Conductive polymer, Coreshell
Alıntı