Yakın Ve Uzak Fay Yer Hareketi Etkisindeki Asma Köprülerin Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Adanur, Süleyman
Altunışık, Ahmet Can
Bayraktar, Alemdar
Sevim, Barış
Akköse, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, yakın ve uzak fay yer hareketi etkisinde bulunan asma köprülerin yapısal davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada örnek olarak, Ülkemizde bulunan iki asma köprüden biri olan Boğaziçi Köprüsü örnek olarak seçilmiştir. Köprünün sonlu eleman modeli proje verileri dikkate alınarak SAP2000 programında oluşturulmuş, analizlerde geometrik olarak lineer olmama durumu dikkate alınmıştır. Köprünün yapısal davranışının belirlenmesinde, 1999 yılında meydana gelen Kocaeli ve Chi-Chi depremlerinin aynı maksimum ivmeye ve yakın-uzakfay özelliklerine sahip ivme kayıtları kullanılmıştır. Analizler sonucunda, tabliye uzunluğu ve kule yüksekliği boyunca yerdeğiştirmeler ve kesit tesirleri elde edilmiş, elde edilen değerler karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışmadan, yakın fay yer hareketinin yerdeğiştirme ve kesit tesirlerinde uzakfay yer hareketine oranla dahafazla etkili olduğu görülmüştür.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı