What Justifies Civil Disobedience?

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Kuru, Ahmet Bilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Thesis aims to show that civil disobedience should be justifiable. More precisely, civil disobedience should be justifiable, because it can be illegal, but also can be morally right and just. Paper is divided into five chapters. Civil disobedience is continuously changing and contested concept, so first chapter analyzes the various conceptualization of the concept. At the analyze of various conceptualization, five main axis's and eleven constituents comes into prominence. Thinkers which is analyzed at third chapter argues that it would be immoral to disobey the laws, morality requires obedience to laws. In contrast to this view at the fourth chapter paper analyzes the justifications of civil disobedience.
Bu tez sivil itaatsizliğin meşrulaştırılabileceğini savunmaktadır. Sivil itaatsizlik illegal olabilir, fakat aynı zamanda ahlaki açıdan doğru ve haklı da olabilir. Tez beş bölümden oluşuyor. Sivil itaatsizlik sürekli değişen ve tartışılan bir kavram olduğu için, ilk bölüm sivil itaatsizliğin farklı kavramsallaştırılmalarını analiz ediyor. Bu analiz sırasında, beş ana tartışma ekseni ve on bir bileşen ön plana çıkıyor. Üçüncü bölümde analiz edilen düşünürler, yasalara uymamanın gayriahlaki olduğunu, ahlakın yasalara uymayı gerektirdiğini savunuyor. Bu görüşlere karşıt olarak dördüncü bölüm sivil itaatsizliğin gerekçelendirilmesini analiz ediyor. Farklı bağlamlarda, yasalara uymak gayriahlaki, uymamak ise ahlaki olabilir. Dördüncü bölüm, kavramın normatif boyutunu üç kısımda inceliyor. İlk kısım sivil itaatsizliği ahlak prensibi, ikinci kısım ahlaki değer, üçüncü kısımsa bir erdem pratiği olarak analiz ediyor. Son bölüm sivil itaatsizliğe ihtiyacımız olduğunu, but sebeple marjinalleştirmemiz gerektiğini savunuyor. Tez, ne yasalara uymada ne de yasalara uymamada kendinden gelen bir değerin olmadığını savunuyor. Çünkü, ikisi de eşit olarak gerekçelendirmeye ihtiyaç duyar.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Political Science, Siyasal Bilimler
Alıntı