İç Mekanda Işığın İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi

dc.contributor.advisor Köknel Yener, Alpin tr_TR
dc.contributor.author Gültekin, Hatice Bürde tr_TR
dc.contributor.department İç Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Interior Architectural Design en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-10-25T13:28:48Z
dc.date.available 2016-10-25T13:28:48Z
dc.date.issued 2014
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014 en_US
dc.description.abstract Işık iç mekanları aydınlattığı gibi insanın mekanı deneyimlemesine imkan sunar. Bu tez calışması insanın iç mekan algısı üzerinde ışığın etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. 1.Giriş bölümünde tezin amacı, kapsam ve yöntemi açıklanmıştır. 2. Mekan ve Işık Algısı bölümünde, mekan - yer ve algılanan mekan arasındaki fark tanımlar üzerinden incelenmiş; mekanın algılanması ve yorumlanmasının mekan ve iç mekan tanımlarının önemli bir parçası olduğu vurgulanmıştır. Bölüm 3. Günışığı ile Aydınlatılmış İç Mekanların Algısı, günışığının özgün niteliklerinin mekanda yarattığı çeşitliliği ve mekanı oluşturan malzemelerle ilişkisinin mekansal algı üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. Bölüm 4. Yapay Aydınlatma ile Aydınlatılmış İç Mekanların Algısı, ışığın fiziksel özelliklerini - ışık miktarı, yönü, dağılımı ve ışığın parıltı farklılıkları gibi - ve bu özelliklerin Flyn ve Kelly gibi aydınlatma tasarımcıları tarafından mekan algısını değiştirmek için kullanılmasını açıklamaktadır. Bölüm, 5. Günışığı ve Yapay Işığın Bütünleştirildiği Mekanların Algısı, mekansal algının dört farklı bina tipolojisi üzerinden araştırılmasını içermektedir. Işık ve algılanan mekan arasındakı ilişki İşlev odaklı ve Atmosfer odaklı mekanlar alt başlıkları altında özetlenmiştir. 6. Ruhani Bir Tefekkür ( düşünceye dalma ) Odasının Aydınlatma Önerileri Üzerine Deneyler bölümünde, önceki bölümlerde açıklanmış, teorik bilgiler deneyler yapılarak test edilmiştir. Tez çalışması Nimbus Group GmbH gözetiminde Stuttgart, Almanya´da yapılmıştır. Deneylerin sonuçları Günışığı deneyleri ve Yapay ışık deneyleri olarak iki başlık altında açıklanmıştır. Bölüm 7 . Sonuç bölümünde, bütün çalışmadan türetilmiş sonuçlar açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler : Algı, Işık, Günışığı, Yapay Aydınlatma, Subjektif İzlenimler tr_TR
dc.description.abstract There is no doubt that light enables not only making interior spaces brighter, but also helps people to experience the space. The aim of the thesis is observing light´s impact on perception of people in interior spaces. On section 1. Introduction, problem definition, aim and content of the thesis is explained. On section 2. Perception of Space and Light, difference between space - place and perceptual space is investigated through definitions underlining the fact that perception and interpretation of space is an important part of space and interior space definitions. On section 3. Perception of Daylit Interiors, variation achieved with unique qualities of daylight and its relationship with spatial materials are explained. On section 4. Perception of Artificially Lit Interiors, physical qualities of light - such as quantity, direction, distribution and luminance difference - and ways to manipulate perception of space by using these physical qualities are explained with several theories of lighting design professionals like Flyn and Kelly. On section 5. Perception of Interiors with Daylight and Artificial Light Integration, spatial perception in association with both artificial light and daylight is investigated on four different building typologies. Relationship of light with perceived spatial qualities and experienced spatial atmosphere are observed in two different groups : Function oriented interiors and Atmosphere oriented interiors. On section 6. Experimenting Lighting Design Proposals for a Conceptual Spiritual Contemplation Room, the theoretical information explained on the previous sections are experimented. The thesis study is done under supervision of Nimbus Group located in Stuttgart, Germany. Results are described under two subtitles as Daylight experiments and Artificial light experiments. On section 7. Conclusion, assumptions and outcomes derived from the whole study is explained. Keywords : Perception, Light, Interior, Daylight, Artificial Light, Subjective impression en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12179
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Algı tr_TR
dc.subject Işık tr_TR
dc.subject Günışığı tr_TR
dc.subject Perception en_US
dc.subject Light en_US
dc.subject Interior en_US
dc.title İç Mekanda Işığın İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Light´s Impact On People´s Perception In Interiors en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
418111008.pdf
Boyut:
17.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama